View graph of relations
 1. 2015
 2. Published
  Rauws, W. J. M. (2015). LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk. In G. V. Limberghen (Ed.), Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen (pp. 209-244). Antwerpen: Intersentia.
 3. 2014
 4. Published
 5. 2013
 6. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). Arbeidsverhoudingen in de confessionele sfeer. In D. D. De Ruysscher (Ed.), Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits (pp. 267-296). Mechelen: Kluwer.
 7. Published
  Rauws, W. J. M. (2013). De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht. In B. Debaenst (Ed.), Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief (pp. 141-161). Brugge: die Keure.
 8. Published
 9. Published
 10. 2012
 11. Published
  Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M., & Janvier, R. (2012). Belgisch arbeidsrecht. In P. Humblet, & M. Rigaux (Eds.), Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht (pp. 1-500). Antwerpen: Intersentia.
 12. Published
 13. 2011
 14. Published
  Klosse, S., & Rauws, W. J. M. (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken. In H. Verschueren (Ed.), Werken over de grens België-Nederland (pp. 59-114). Antwerpen: Intersentia.
 15. Published
 16. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). De bedrijfsbezetting. In P. Humblet, & G. Cox (Eds.), Collectieve conflicten (pp. 285-322). Mechelen: Kluwer.
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). La réconciliation, la conciliation et l'arbitrage lors des conflits collectifs entre salariés et employeurs aux Pays-Bas. In M. Rigaux, & P. Humblet (Eds.), Conciliation, médiation et l'arbitrage. Vers une régulation européenne des modes alternatifs de règlement des conflits collectifs du travail? (pp. 167-180). Bruylant: Brussel.
 21. Published
  Rauws, W. J. M. (2011). Strafbare deelneming in het sociaal strafrecht. In F. Deruyck, & M. Rozie (Eds.), Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw (pp. 697-711). Brugge: die Keure.
 22. 2010
 23. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht. In M. Rigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 33-74). Antwerpen: Intersentia.
 24. Published
 25. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Dood van de werkgever. In M. Riigaux, & W. Rauws (Eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 8 (pp. 359-366). Antwerpen: Intersentia.
 26. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Enige opmerkingen over de collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs. In Y. Yorens (Ed.), Sociaal werk(t). Ereboek Josse Van Steenberge (pp. 273-285). Brugge: die Keure.
 27. Published
 28. Published
  Rauws, W. J. M. (2010). Probleemstelling sociale en economische grondrechten. In W. Rauws, & M. Stroobant (Eds.), Sociale en economische grondrechten. Art. 23 GW: een stand van zaken na twee decennia (pp. 5-11). Antwerpen & Louvain-la-Neuve: Intersentia & Anthemis.
 29. Published
 30. Published
 31. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 Next