If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

1998

R.W. 1998, 68.914, (Een opzeggingstermijn voor Vlaamse ambtenaren met een negatieve evaluatie?)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. 68.914, Oct 16, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 1998, 99783, (Vrije universiteiten : vastheid van de dienstbetrekking en het recht op bijkomende civielrechterlijke vergoeding)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. 99783, Nov 06, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 1998, A.R.C. 97.248.N, (Personeelsleden in vrije onderwijsinstellingen en de bevoegde rechter)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. A.R.C. 97.248.N, Dec 18, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Sociaalrechterlijke misdrijven en hun strafbaarstelling

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, Sociaal strafrecht. Van Limberghen, G. (ed.). Maklu, p. 15-93

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1997

De rechtspositie van het personeel van hert vrije ondewijs in beweging

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1997, Actuele vraagstukken van onderwijsrecht. Kluwer, p. 93-113 (Cahiers onderwijsrecht en onderwijsbeleid; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

T.O.R.B. 1997, 66.563, (Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of ambtenaren?)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1997, No. 66.563, Jun 04, 1997. (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid; No. 222945).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1996

Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht II. Arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R. & Rigaux, M., 1 Jan 1996, herdruk ed. Antwerpen: Kluwer Rechtsbeginselen Belgie. 237 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Niet de ver-van-mijn-bed-show: sociale grondrechten en de praktijk

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1996, Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, sociale-zekerheidsrecht en welzijnsrecht). van Eeckhoutte, W. & Rigaux, M. (eds.). Brugge: die Keure, p. 793-843 (Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva 1995-1996 Mys en Breesch).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1996, Tewerkstelling over de genzen. Pennings, F. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 47-90 (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1995

R.W. 1995, , (Wijziging van het inkomen van de gehandicapte en de administratieve beslissing)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Jun 26, 1995. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Socialezekerheidsbevoegdheden van de Gemeenschappen en Gewesten: defederaliseren of federaliseren?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht. Van Regenmortel, A. (ed.). Brugge: die Keure, p. 259-289

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Uitspraak en uitvoering van de rechterlijke beslissing bij arbeidsrechterlijke geschillen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Sociaal Procesrecht. Van Limberghen, G. (ed.). Maklu, p. 227-264

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1994

Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan. Mergits, B. (ed.). Kluwer, 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, CAO-recht. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. ???-??? 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, CAO-recht. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

R.W. 1994, A.R.P. 93.0110.N, (Lopend loon en oudejaarspremie: een beslissing op wankele gronden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, No. A.R.P. 93.0110.N, May 09, 1994. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Sociaalrechterlijke implicaties van de onderneming in moeilijkheden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden. Brussel: Vlaams Pleitgenootschap, p. 143-185 (Biblio).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1993

Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht I. Collectief arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R. & Rigaux, M., 1 Jan 1993, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen Belgie. 138 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De rechtspositie van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Actuele problemen van het arbeidsrecht 4. Rigaux, M. (ed.). Maklu, p. 347-403

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enige beschouwingen nopens de rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, In : Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. p. 147-150

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Maandelijkse Nieuwsbrief Arbeidsongevallen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Gent: Mys en Breesch.

Research output: Book/ReportBookAcademic

R.Cass. 1993, , (Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Jan 18, 1993. (Recente arresten van het Hof van cassatie; No. 222838).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1992

De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1992, Arbeidsrecht. Blanpain, R. (ed.). Brugge: die Keure, 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het Niet-uitdrukkelijke ontslag

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1992, In : Soc. Kron.. p. 45-47

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1990

De binding van de normatieve bepaling van CAO's

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, Actuele problemen van het Arbeidsrecht 3. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. 31-57

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De dringende reden: fout of geen fout?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, In : Rechtskundig Weekblad. p. 1314-1317

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een kwestie van marginale toetsing

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, Goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht. Vlaamse Juristenvereniging (ed.). Gent: Story Scientia, p. 484-489

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1989

Openbare ordehandhaving bij werkstaking of bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1989, In : Cahiers de la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police. 8, p. 5-19

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

R.W. 1989, , (Het aanvoeren van arbeidsongeschiktheid als overmacht)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1989, Mar 13, 1989. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1988

De dwangsom en de openbare ordehandhaving bij collecteive arbeidsconflicten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, Bedrijfssluitings- en arbeidsconflictenrecht. Rigaux, M. (ed.). Brugge: die Keure, p. 221-264

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De materiele bevoegdheid tot uitdrijving van bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, In : Rechtskundig Weekblad. p. 137-145

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht; deel 2

Rauws, W. J. M. & Hubeau, B., 1 Jan 1988, In : Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil. 2, p. 31-53

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

R.W. 1988, , (Nietige arbeidsovereenkomst en terugvordering van loon)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, Dec 12, 1988. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1987

Civielrechterlijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1987, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen. 874 p. (Sociaal Recht; No. 30).

Research output: Book/ReportBookAcademic

De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1987, Actuele problemen van het arbeidsrecht 2. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. 393-436

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht; deel 1

Rauws, W. J. M. & Hubeau, B., 1 Jan 1987, In : Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil. 1, p. 113-129

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Langdurige blootstelling aan risico's, letsel, plotselinge gebeurtenis en arbeidsongevallen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1987, In : Soc. Kron.. p. 105-110

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1986

Jura novi curia .

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1986, In : Rechtskundig Weekblad. p. 900-903

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1985

R.W. 1985, , (Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en de autonomie van de partijen)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1985, May 10, 1985. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1984

Behoort het rechtsmisbruik in overeenkomsten , inzonderheid bij ontslag van bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1984, In : Rechtskundig Weekblad. p. 279-292

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

T.B.H. 1984, , (Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1984, Sep 19, 1983. (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht; No. 222901).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1983

Aansprakelijkheid voor de veiligheid van verzorgingsinstellingen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1983, In : Vlaams Tijdschrift Gezondh.. 1983, p. 221-242 22 p.

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1982

De bescherming van werknemersgronden binnen de individuele arbeidsverhouding

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen. Rimanque, K. (ed.). Kluwer, p. 147-242

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De kwalificatie en de draagwijdte van het uitdrukkelijk ontbindend beding wegens wanprestatie in een individuele arbeidsverhouding

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, In : Rechtskundig Weekblad. p. 2455-2472

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Het ontslag om dringende redenen van werknemers-afgevaardigden in de paritaire bedrijfsorganen: naar een algemene hervorming van het ontslagrecht?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, In : Tegenspraak. p. 27-59

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Overzicht referaat: DE Comité V.G.V-wet: beschermd statuur van de werknemersafgevaardigden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, Werknemersinspraak in veiligheidsbeleid. Kluwer, p. 111-146

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1980

Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1980, Brugge: die Keure.

Research output: Book/ReportBookAcademic