If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Comment/Letter to the editor
2004

Het Hof van Cassatie en het verbod van arbeisbemiddeling tegen betaling bij selectie van personeel

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. p. 535-536

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Het recht op maastschappelijke dienstverlening van illegalen die dan een regularisatieaanvraag indienden: het Hof van Cassatie versus het Arbitragehof

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. p. 667-669

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Nogmaals het beginpunt van de redelijke termijn inzake sociaalrechtelrijke administratieve geldboeten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. p. 1510

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Overgang van onderneming, wijziging van paritair comite en collectieve arbeidsvoorwaarden. art. 20 CAO-wet in het licht van het gunstigheidsbeginsel

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. 955 p.

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

2002

Actualia inzake verjaring in het arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, In : Rechtskundig Weekblad. 2002, p. 361-376

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

De indexering van de hulp van derden in de arbeidsongevallenwetgeving

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, In : Rechtskundig Weekblad. p. 262-263

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Nogmaals het faillissement en de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, In : Rechtskundig Weekblad. 2001-2002, p. 486-487

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

2001

Contract versus statuut. De kwalificatie van de arbeidsrelatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs als arbeidsovereenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, In : Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. 5-6, p. 355-366

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Een vergelijking van het Belgische en Nederlandse ontslagrecht (deel 1)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. 11, p. 279-290

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Een vergelijking van het Belgische en Nederlandse ontslagrecht (deel 2)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. 1, p. 4-22

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

2000

De werkgever die bewust onjuiste informatie verstrekt aan de RDA

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2000, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. 5, p. 145-147

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1993

Enige beschouwingen nopens de rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, In : Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. p. 147-150

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1992

Het Niet-uitdrukkelijke ontslag

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1992, In : Soc. Kron.. p. 45-47

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1990

De dringende reden: fout of geen fout?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, In : Rechtskundig Weekblad. p. 1314-1317

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1989

Openbare ordehandhaving bij werkstaking of bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1989, In : Cahiers de la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police. 8, p. 5-19

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1988

De materiele bevoegdheid tot uitdrijving van bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, In : Rechtskundig Weekblad. p. 137-145

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht; deel 2

Rauws, W. J. M. & Hubeau, B., 1 Jan 1988, In : Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil. 2, p. 31-53

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1987

De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht; deel 1

Rauws, W. J. M. & Hubeau, B., 1 Jan 1987, In : Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil. 1, p. 113-129

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Langdurige blootstelling aan risico's, letsel, plotselinge gebeurtenis en arbeidsongevallen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1987, In : Soc. Kron.. p. 105-110

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1986

Jura novi curia .

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1986, In : Rechtskundig Weekblad. p. 900-903

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1984

Behoort het rechtsmisbruik in overeenkomsten , inzonderheid bij ontslag van bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1984, In : Rechtskundig Weekblad. p. 279-292

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1983

Aansprakelijkheid voor de veiligheid van verzorgingsinstellingen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1983, In : Vlaams Tijdschrift Gezondh.. 1983, p. 221-242 22 p.

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1982

De kwalificatie en de draagwijdte van het uitdrukkelijk ontbindend beding wegens wanprestatie in een individuele arbeidsverhouding

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, In : Rechtskundig Weekblad. p. 2455-2472

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Het ontslag om dringende redenen van werknemers-afgevaardigden in de paritaire bedrijfsorganen: naar een algemene hervorming van het ontslagrecht?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, In : Tegenspraak. p. 27-59

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review