If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2006

Loonbetaling bij ziekte. Een comparatieve kanttekening over het Belgische en Nederlands recht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming. Klosse, S. (ed.). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht, p. 289-298 298 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

R.W. 2006, , (De immuniteitsregeling bij professionele arbeidsongeschiktheid en terbeschikkingstelling van werknemers)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, May 11, 2005. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R. & Rigaux, M., 1 Jan 2006, Antwerpen: Intersentia.

Research output: Book/ReportBookAcademic

2005

Aansprakelijkheids-en tuchtregeling voor contractuelen bij de overheid

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, Contractuele tewerkstelling in de overheid. De Vos, M. & Plets, I. (eds.). Brugge: die Keure, p. 129-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Codex Arbeidsrecht, 2005-2006

Rauws, W. J. M., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M. & Van Eeckhoutte, D., 1 Jan 2005, Brugge: die Keure. 1168 p.

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

Enige beschouwingen over de bedongen arbeid in Nederlands-Belgisch perspectief

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, De bedongen arbeid. Notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap. Van Oevelen, A. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 71-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Loon is (slechts) een (gekwalificeerde) geldschuld

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, Sociale zekerheden in vraagvorm; Liber Amicorum Jef Van Langendonck. Simoens, D. & et al. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 361-371

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

R.W. 2005, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, Jan 14, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2004

Apercu de droit du travail belge

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R. & Rigaux, M., 1 Jan 2004, Brussel: Bruylant. 460 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Aperçu de droit du travail belge

Humblet, P., Janvier, R., Rauws, W. J. M. & Rigaux, M., 1 Jan 2004, Brussel: Bruylant. 460 p.

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

Aperçu du droit du travail belge

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R. & Rigaux, M., 1 Jan 2004, Brussel: Bruylant. 460 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Codex arbeidsrecht 2004-2005

Rauws, W. J. M., Rigaux, M. & Van Eeckhoutte, D., 1 Jan 2004, Brugge: die Keure. 1411 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

De nietigheid van de opzegging: een probleem van verbintenissen- en ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, C.B.R. Jaarboek 2003-2004. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, p. 365-392

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het Hof van Cassatie en het verbod van arbeisbemiddeling tegen betaling bij selectie van personeel

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. p. 535-536

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Het recht op maastschappelijke dienstverlening van illegalen die dan een regularisatieaanvraag indienden: het Hof van Cassatie versus het Arbitragehof

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. p. 667-669

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Nogmaals het beginpunt van de redelijke termijn inzake sociaalrechtelrijke administratieve geldboeten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. p. 1510

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Omtrent de betekenis van de Arbeidsovereenkomstenwet voor het personeel van de vrije universiteiten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen. Brugge: die Keure, p. 245-248

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Overgang van onderneming, wijziging van paritair comite en collectieve arbeidsvoorwaarden. art. 20 CAO-wet in het licht van het gunstigheidsbeginsel

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, In : Rechtskundig Weekblad. 955 p.

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

R.W. 2004, , (Nogmaals het beginpunt van de redelijke termijn inzake sociaalrechtelijke administratieve geldboeten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Oct 08, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2004, , (Overgang van onderneming, wijziging van paritair comité en collectieve arbeidsvoorwaarden: art. 20 CAO-wet in het licht van het gunstigheidsbeginsel)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Mar 31, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2004, 5/2004, (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, No. 5/2004, Jan 01, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2004, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Jan 01, 1999. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2003

, , (De indexering van de hulp van derden in de Arbeidsongevallenwet)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

, , (Een ommezwaai in de positie van de interne preventie-adviseur bij ontslag)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Actualia inzake de verjaring in het arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, In : Rechtskundig Weekblad. p. 361-376

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Codex arbeidsrecht 2003-2004

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Brugge: die Keure. 1175 p.

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

De bevoegdheid van de arbeidsgerechten: de toestand in Nederland

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Espace juridique et social européen. De Leval, G. & Hubin, J. (eds.). Brussel: Larcier, p. 237-255

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

RW 2003, , (Het recht op maatschappelijke dienstverlening van illegalen die een ergu-larisatieaanvraag indienden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Nov 07, 2002. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Werk maken van arbeidsongeschiktheid: risque professionnel of risque social?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Einde van het aansprakelijkheidsrecht?. Ton Hartlief & Saskia Klosse (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 149-177 379 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2002

Actualia inzake verjaring in het arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, In : Rechtskundig Weekblad. 2002, p. 361-376

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Codex Arbeidsrecht 2002-2003

Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M. & van Eeckhoutte, W., 1 Jan 2002, Brugge: die Keure. 1168 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De indexering van de hulp van derden in de arbeidsongevallenwetgeving

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, In : Rechtskundig Weekblad. p. 262-263

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Nogmaals het faillissement en de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, In : Rechtskundig Weekblad. 2001-2002, p. 486-487

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

R.W. 2002, , (De indexering van de hulp van derden in de arbeidsongevallenwetgeving)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, Feb 04, 2002. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M. & Janvier, R., 1 Jan 2002, 2e ed. Antwerpen: Intersentia. 452 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

2001

Codex Arbeidsrecht 2001-2002

Rauws, W. J. M., Blanpain, R., Engels, C., Humblet, P., Janvier, R., Rigaux, M. & van Eeckhoutte, W., 1 Jan 2001, Brugge: die Keure. 1095 p.

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

Contract versus statuut. De kwalificatie van de arbeidsrelatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs als arbeidsovereenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, In : Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. 5-6, p. 355-366

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Een vergelijking van het Belgische en Nederlandse ontslagrecht (deel 1)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. 11, p. 279-290

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Een vergelijking van het Belgische en Nederlandse ontslagrecht (deel 2)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. 1, p. 4-22

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Enige knelpunten in ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Actuele problemen van het arbeidsrecht. Intersentia, p. 543-597 (VI).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enige knelpunten van het ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Actuele problemen van het arbeidsrecht. Antwerpen: Intersentia, p. 543-597

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten. Den Haag: Boom Juridisch, p. 109-129

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten. Michael Faure & Ton Hartlief (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 109-129 180 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Statuut van de preventieadviseur: een toetsing aan het gelijkheids- en non discriminatiebeginsel

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Het statuut van de preventieadviseur in interne en externe diensten. Antwerpen: Intersentia, p. 41-58

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2000

De werkgever die bewust onjuiste informatie verstrekt aan de RDA

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2000, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. 5, p. 145-147

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

R.W. 2000, , (De Nederlandse billijke vergoeding ingevolge ontbinding wegens verandering van omstandigheden, in het raam van de Belgische werkloosheidsuitkering)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2000, Dec 03, 1998. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1999

Enige aspecten van de opzegging in het gemene en in het maritieme ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1999, Liber Amicorum Hubert Libert. Maklu, p. 245-269

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enkele beschouwingen over de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1999, Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel. Kluwer, p. 345-370

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

R.W. 1999, A.R.S. 98.0041, (Arbeids(weg)ongeval en zelfmoord)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1999, No. A.R.S. 98.0041, Nov 02, 1998. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M. & Janvier, R., 1 Jan 1999, Antwerpen: Intersentia. 428 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic