If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Chapter
2015

LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2015, Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen. Limberghen, G. V. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 209-244

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2013

Arbeidsverhoudingen in de confessionele sfeer

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2013, Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits. De Ruysscher, D. D. (ed.). Mechelen: Kluwer, p. 267-296 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2013, Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief. Debaenst, B. (ed.). Brugge: die Keure, p. 141-161 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2012

Belgisch arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M. & Janvier, R., 1 Jan 2012, Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. Humblet, P. & Rigaux, M. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 1-500 500 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2011

Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken

Klosse, S. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Werken over de grens België-Nederland. Verschueren, H. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 59-114

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Collectieve conflicten. Humblet, P. & Cox, G. (eds.). Mechelen: Kluwer, p. 285-322 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

La réconciliation, la conciliation et l'arbitrage lors des conflits collectifs entre salariés et employeurs aux Pays-Bas

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Conciliation, médiation et l'arbitrage. Vers une régulation européenne des modes alternatifs de règlement des conflits collectifs du travail?. Rigaux, M. & Humblet, P. (eds.). Bruylant: Brussel, p. 167-180 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Strafbare deelneming in het sociaal strafrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw. Deruyck, F. & Rozie, M. (eds.). Brugge: die Keure, p. 697-711

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2010

De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Actuele problemen van het arbeidsrecht 8. Rigaux, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 33-74 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Dood van de werkgever

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Actuele problemen van het arbeidsrecht 8. Riigaux, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 359-366 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enige opmerkingen over de collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Sociaal werk(t). Ereboek Josse Van Steenberge. Yorens, Y. (ed.). Brugge: die Keure, p. 273-285 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Probleemstelling sociale en economische grondrechten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Sociale en economische grondrechten. Art. 23 GW: een stand van zaken na twee decennia. Rauws, W. & Stroobant, M. (eds.). Antwerpen & Louvain-la-Neuve: Intersentia & Anthemis, p. 5-11 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling

Rauws, W. J. M., Salomez, K. & van Eeckhoutte, W., 1 Jan 2010, Sociaal handhavingsrecht. Limberghen, G. V. (ed.). Antwerpen: Maklu, p. 13-86 73 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2009

Het gevaar van de exegese in het arbeidsrecht: het voorbeeld van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2009, Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem. Faure, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. xx + 309

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Woord vooraf

Faure, M. G. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2009, Recente ontwikkelingen in het arbeids-, econoisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem. Faure, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 1-8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2007

De recente uitspraak van het Hof van Cassatie in het sociale zekerheidsrecht

Rauws, W. J. M. & Nevens, K., 1 Jan 2007, Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht. Janvier, R., Regenmortel, A. V. & Vervliet, V. (eds.). Brugge: die Keure, p. 95-182 (Recht en sociale zekerheid 3e editie; No. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De verjaring in het arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, De verjaring. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, Universiteit Antwerpen (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. xviii + 343

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

'"Dura lex, sed lex", "summun jus, summa injuria". Is het lezen van Antigone van Sophocles nuttig voor juristen?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Recht en literatuur. Lemmens, K. & Jongen, F. (eds.). Brugge: die Keure, p. 215-225

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2006

Collective bargaining at the enterprise level: some comparative observations

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, The Essence of Social Dialogue in (South East) Europe. Rigaux, M. & Rombouts, J. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 333-348

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De geldigheid van de collectieve arbeidsovereenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, Collectief onderhandelen. Cox, G., Rigaux, M. & Rombouts, J. (eds.). Mechelen: Kluwer Rechtswetenschappen, p. 127-149

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enige collectiefrechtelijke problemen bij herstructurering van ondernemingen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, Herstructurering doorheen het (arbeids)recht. Rauws, W. & Peeters, J. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 143-180

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Loonbetaling bij ziekte. Een comparatieve kanttekening over het Belgische en Nederlands recht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, Arbeid en gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming. Klosse, S. (ed.). Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht, p. 289-298 298 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2005

Aansprakelijkheids-en tuchtregeling voor contractuelen bij de overheid

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, Contractuele tewerkstelling in de overheid. De Vos, M. & Plets, I. (eds.). Brugge: die Keure, p. 129-168

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Enige beschouwingen over de bedongen arbeid in Nederlands-Belgisch perspectief

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, De bedongen arbeid. Notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap. Van Oevelen, A. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 71-98

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Loon is (slechts) een (gekwalificeerde) geldschuld

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, Sociale zekerheden in vraagvorm; Liber Amicorum Jef Van Langendonck. Simoens, D. & et al. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 361-371

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2004

De nietigheid van de opzegging: een probleem van verbintenissen- en ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, C.B.R. Jaarboek 2003-2004. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, p. 365-392

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Omtrent de betekenis van de Arbeidsovereenkomstenwet voor het personeel van de vrije universiteiten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Ad amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen. Brugge: die Keure, p. 245-248

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2003

De bevoegdheid van de arbeidsgerechten: de toestand in Nederland

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Espace juridique et social européen. De Leval, G. & Hubin, J. (eds.). Brussel: Larcier, p. 237-255

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Werk maken van arbeidsongeschiktheid: risque professionnel of risque social?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Einde van het aansprakelijkheidsrecht?. Ton Hartlief & Saskia Klosse (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 149-177 379 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2001

Enige knelpunten in ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Actuele problemen van het arbeidsrecht. Intersentia, p. 543-597 (VI).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enige knelpunten van het ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Actuele problemen van het arbeidsrecht. Antwerpen: Intersentia, p. 543-597

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten. Den Haag: Boom Juridisch, p. 109-129

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en (nieuwe) beroepsziekten: Belgie als wenkend voorbeeld?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten. Michael Faure & Ton Hartlief (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 109-129 180 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Statuut van de preventieadviseur: een toetsing aan het gelijkheids- en non discriminatiebeginsel

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2001, Het statuut van de preventieadviseur in interne en externe diensten. Antwerpen: Intersentia, p. 41-58

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1999

Enige aspecten van de opzegging in het gemene en in het maritieme ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1999, Liber Amicorum Hubert Libert. Maklu, p. 245-269

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enkele beschouwingen over de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1999, Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel. Kluwer, p. 345-370

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1998

Sociaalrechterlijke misdrijven en hun strafbaarstelling

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, Sociaal strafrecht. Van Limberghen, G. (ed.). Maklu, p. 15-93

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1997

De rechtspositie van het personeel van hert vrije ondewijs in beweging

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1997, Actuele vraagstukken van onderwijsrecht. Kluwer, p. 93-113 (Cahiers onderwijsrecht en onderwijsbeleid; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1996

Niet de ver-van-mijn-bed-show: sociale grondrechten en de praktijk

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1996, Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, sociale-zekerheidsrecht en welzijnsrecht). van Eeckhoutte, W. & Rigaux, M. (eds.). Brugge: die Keure, p. 793-843 (Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva 1995-1996 Mys en Breesch).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1996, Tewerkstelling over de genzen. Pennings, F. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 47-90 (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1995

Socialezekerheidsbevoegdheden van de Gemeenschappen en Gewesten: defederaliseren of federaliseren?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht. Van Regenmortel, A. (ed.). Brugge: die Keure, p. 259-289

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Uitspraak en uitvoering van de rechterlijke beslissing bij arbeidsrechterlijke geschillen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Sociaal Procesrecht. Van Limberghen, G. (ed.). Maklu, p. 227-264

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1994

Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan. Mergits, B. (ed.). Kluwer, 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, CAO-recht. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. ???-??? 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, CAO-recht. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Sociaalrechterlijke implicaties van de onderneming in moeilijkheden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden. Brussel: Vlaams Pleitgenootschap, p. 143-185 (Biblio).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1993

De rechtspositie van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Actuele problemen van het arbeidsrecht 4. Rigaux, M. (ed.). Maklu, p. 347-403

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1992

De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1992, Arbeidsrecht. Blanpain, R. (ed.). Brugge: die Keure, 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1990

De binding van de normatieve bepaling van CAO's

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, Actuele problemen van het Arbeidsrecht 3. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. 31-57

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een kwestie van marginale toetsing

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, Goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht. Vlaamse Juristenvereniging (ed.). Gent: Story Scientia, p. 484-489

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic