If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

1980

Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1980, Brugge: die Keure.

Research output: Book/ReportBookAcademic

1982

De bescherming van werknemersgronden binnen de individuele arbeidsverhouding

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen. Rimanque, K. (ed.). Kluwer, p. 147-242

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De kwalificatie en de draagwijdte van het uitdrukkelijk ontbindend beding wegens wanprestatie in een individuele arbeidsverhouding

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, In : Rechtskundig Weekblad. p. 2455-2472

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Het ontslag om dringende redenen van werknemers-afgevaardigden in de paritaire bedrijfsorganen: naar een algemene hervorming van het ontslagrecht?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, In : Tegenspraak. p. 27-59

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Overzicht referaat: DE Comité V.G.V-wet: beschermd statuur van de werknemersafgevaardigden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1982, Werknemersinspraak in veiligheidsbeleid. Kluwer, p. 111-146

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1983

Aansprakelijkheid voor de veiligheid van verzorgingsinstellingen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1983, In : Vlaams Tijdschrift Gezondh.. 1983, p. 221-242 22 p.

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1984

Behoort het rechtsmisbruik in overeenkomsten , inzonderheid bij ontslag van bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1984, In : Rechtskundig Weekblad. p. 279-292

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

T.B.H. 1984, , (Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1984, Sep 19, 1983. (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht; No. 222901).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1985

R.W. 1985, , (Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en de autonomie van de partijen)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1985, May 10, 1985. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1986

Jura novi curia .

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1986, In : Rechtskundig Weekblad. p. 900-903

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1987

Civielrechterlijke beeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1987, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen. 874 p. (Sociaal Recht; No. 30).

Research output: Book/ReportBookAcademic

De nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1987, Actuele problemen van het arbeidsrecht 2. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. 393-436

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht; deel 1

Rauws, W. J. M. & Hubeau, B., 1 Jan 1987, In : Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil. 1, p. 113-129

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Langdurige blootstelling aan risico's, letsel, plotselinge gebeurtenis en arbeidsongevallen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1987, In : Soc. Kron.. p. 105-110

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1988

De dwangsom en de openbare ordehandhaving bij collecteive arbeidsconflicten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, Bedrijfssluitings- en arbeidsconflictenrecht. Rigaux, M. (ed.). Brugge: die Keure, p. 221-264

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De materiele bevoegdheid tot uitdrijving van bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, In : Rechtskundig Weekblad. p. 137-145

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

De toepassing van de leer van het rechtsmisbruik in het huurrecht; deel 2

Rauws, W. J. M. & Hubeau, B., 1 Jan 1988, In : Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht / Revue générale de droit civil. 2, p. 31-53

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

R.W. 1988, , (Nietige arbeidsovereenkomst en terugvordering van loon)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, Dec 12, 1988. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1989

Openbare ordehandhaving bij werkstaking of bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1989, In : Cahiers de la Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police. 8, p. 5-19

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

R.W. 1989, , (Het aanvoeren van arbeidsongeschiktheid als overmacht)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1989, Mar 13, 1989. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1990

De binding van de normatieve bepaling van CAO's

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, Actuele problemen van het Arbeidsrecht 3. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. 31-57

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De dringende reden: fout of geen fout?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, In : Rechtskundig Weekblad. p. 1314-1317

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een kwestie van marginale toetsing

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1990, Goede trouw. Redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht. Vlaamse Juristenvereniging (ed.). Gent: Story Scientia, p. 484-489

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1992

De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1992, Arbeidsrecht. Blanpain, R. (ed.). Brugge: die Keure, 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het Niet-uitdrukkelijke ontslag

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1992, In : Soc. Kron.. p. 45-47

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

1993

Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht I. Collectief arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R. & Rigaux, M., 1 Jan 1993, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen Belgie. 138 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

De rechtspositie van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Actuele problemen van het arbeidsrecht 4. Rigaux, M. (ed.). Maklu, p. 347-403

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enige beschouwingen nopens de rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, In : Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. p. 147-150

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Maandelijkse Nieuwsbrief Arbeidsongevallen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Gent: Mys en Breesch.

Research output: Book/ReportBookAcademic

R.Cass. 1993, , (Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Jan 18, 1993. (Recente arresten van het Hof van cassatie; No. 222838).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1994

Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan. Mergits, B. (ed.). Kluwer, 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, CAO-recht. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, p. ???-??? 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, CAO-recht. Rigaux, M. (ed.). Kluwer, 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

R.W. 1994, A.R.P. 93.0110.N, (Lopend loon en oudejaarspremie: een beslissing op wankele gronden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, No. A.R.P. 93.0110.N, May 09, 1994. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Sociaalrechterlijke implicaties van de onderneming in moeilijkheden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden. Brussel: Vlaams Pleitgenootschap, p. 143-185 (Biblio).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1995

R.W. 1995, , (Wijziging van het inkomen van de gehandicapte en de administratieve beslissing)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Jun 26, 1995. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Socialezekerheidsbevoegdheden van de Gemeenschappen en Gewesten: defederaliseren of federaliseren?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht. Van Regenmortel, A. (ed.). Brugge: die Keure, p. 259-289

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Uitspraak en uitvoering van de rechterlijke beslissing bij arbeidsrechterlijke geschillen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Sociaal Procesrecht. Van Limberghen, G. (ed.). Maklu, p. 227-264

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1996

Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht II. Arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Janvier, R. & Rigaux, M., 1 Jan 1996, Antwerpen: Kluwer Rechtsbeginselen Belgie. 237 p. (herdruk).

Research output: Book/ReportBookAcademic

Niet de ver-van-mijn-bed-show: sociale grondrechten en de praktijk

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1996, Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen (arbeidsrecht, sociale-zekerheidsrecht en welzijnsrecht). van Eeckhoutte, W. & Rigaux, M. (eds.). Brugge: die Keure, p. 793-843 (Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva 1995-1996 Mys en Breesch).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1996, Tewerkstelling over de genzen. Pennings, F. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 47-90 (Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1997

De rechtspositie van het personeel van hert vrije ondewijs in beweging

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1997, Actuele vraagstukken van onderwijsrecht. Kluwer, p. 93-113 (Cahiers onderwijsrecht en onderwijsbeleid; No. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

T.O.R.B. 1997, 66.563, (Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of ambtenaren?)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1997, No. 66.563, Jun 04, 1997. (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid; No. 222945).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1998

R.W. 1998, 68.914, (Een opzeggingstermijn voor Vlaamse ambtenaren met een negatieve evaluatie?)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. 68.914, Oct 16, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 1998, 99783, (Vrije universiteiten : vastheid van de dienstbetrekking en het recht op bijkomende civielrechterlijke vergoeding)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. 99783, Nov 06, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 1998, A.R.C. 97.248.N, (Personeelsleden in vrije onderwijsinstellingen en de bevoegde rechter)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. A.R.C. 97.248.N, Dec 18, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Sociaalrechterlijke misdrijven en hun strafbaarstelling

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, Sociaal strafrecht. Van Limberghen, G. (ed.). Maklu, p. 15-93

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

1999

Enige aspecten van de opzegging in het gemene en in het maritieme ontslagrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1999, Liber Amicorum Hubert Libert. Maklu, p. 245-269

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic