If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Case note
2010

RW 2010, , (De betekenis van de nationale luchthaven voor de rechtstreekse werking van art. 23 van de Grondwet in het annulatieberoep van de Raad van State)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Nov 17, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Kenterende cassatierechtspraak: de overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging van de arbeidsovereenkomst van hogere bedienden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Apr 07, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid in de havens)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Sep 17, 2009. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Verjaring van de terugvordering van kinderbijslag en het Handvest van de sociaal verzekerde)

Rauws, W. J. M. & Lievens, A., 1 Jan 2010, Jan 20, 2010. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2009

RW 2009, , (De antidiscriminatiewetgeving in de praktijk van het collectief ontslag)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2009, Sep 03, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2008

RW 2008, , (Bruggepensioneerde (en oudere werkloze): blijf in België)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2008, Jun 25, 2007. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2008, , (De nietigheid van de opzegging, het ontslag en de afstand van het recht het ontslag in te roepen: een vertrouwd geluid van het Hof van Cassatie)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2008, Jan 28, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2008, , (Het tijdstip van het ontslag in geval van de belangrijke eenzijdige verwijzing van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2008, May 07, 2005. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2007

R.W. 2007, , (Het begrip technische bedrijfseenheid in de Programmawet van 30 december 1988)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Oct 30, 2006. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2007, , (Variaties op het loonbegrip in de jaarlijkse vakantiewetgeving volgens het Hof van Cassatie)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Sep 18, 2006. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2007, , (Wetsontduiking en de subjectieve wil een dwingende wetsbepaling of een bepaling van openbare orde te omzeilen)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Nov 14, 2005. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2006

R.W. 2006, , (De immuniteitsregeling bij professionele arbeidsongeschiktheid en terbeschikkingstelling van werknemers)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, May 11, 2005. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2005

R.W. 2005, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2005, Jan 14, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2004

R.W. 2004, , (Nogmaals het beginpunt van de redelijke termijn inzake sociaalrechtelijke administratieve geldboeten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Oct 08, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2004, , (Overgang van onderneming, wijziging van paritair comité en collectieve arbeidsvoorwaarden: art. 20 CAO-wet in het licht van het gunstigheidsbeginsel)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Mar 31, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2004, 5/2004, (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, No. 5/2004, Jan 01, 2004. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2004, , (Leefloonwet op de rooster van de Liga van de Mensenrechten)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2004, Jan 01, 1999. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2003

, , (De indexering van de hulp van derden in de Arbeidsongevallenwet)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

, , (Een ommezwaai in de positie van de interne preventie-adviseur bij ontslag)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Jan 01, 2003. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2003, , (Het recht op maatschappelijke dienstverlening van illegalen die een ergu-larisatieaanvraag indienden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2003, Nov 07, 2002. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2002

R.W. 2002, , (De indexering van de hulp van derden in de arbeidsongevallenwetgeving)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2002, Feb 04, 2002. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2000

R.W. 2000, , (De Nederlandse billijke vergoeding ingevolge ontbinding wegens verandering van omstandigheden, in het raam van de Belgische werkloosheidsuitkering)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2000, Dec 03, 1998. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1999

R.W. 1999, A.R.S. 98.0041, (Arbeids(weg)ongeval en zelfmoord)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1999, No. A.R.S. 98.0041, Nov 02, 1998. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1998

R.W. 1998, 68.914, (Een opzeggingstermijn voor Vlaamse ambtenaren met een negatieve evaluatie?)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. 68.914, Oct 16, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 1998, 99783, (Vrije universiteiten : vastheid van de dienstbetrekking en het recht op bijkomende civielrechterlijke vergoeding)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. 99783, Nov 06, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 1998, A.R.C. 97.248.N, (Personeelsleden in vrije onderwijsinstellingen en de bevoegde rechter)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1998, No. A.R.C. 97.248.N, Dec 18, 1997. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1997

T.O.R.B. 1997, 66.563, (Zijn de personeelsleden van een vrije hogeschool werknemers of ambtenaren?)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1997, No. 66.563, Jun 04, 1997. (Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid; No. 222945).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1995

R.W. 1995, , (Wijziging van het inkomen van de gehandicapte en de administratieve beslissing)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1995, Jun 26, 1995. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1994

R.W. 1994, A.R.P. 93.0110.N, (Lopend loon en oudejaarspremie: een beslissing op wankele gronden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1994, No. A.R.P. 93.0110.N, May 09, 1994. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1993

R.Cass. 1993, , (Het Hof van Cassatie en de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1993, Jan 18, 1993. (Recente arresten van het Hof van cassatie; No. 222838).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1989

R.W. 1989, , (Het aanvoeren van arbeidsongeschiktheid als overmacht)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1989, Mar 13, 1989. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1988

R.W. 1988, , (Nietige arbeidsovereenkomst en terugvordering van loon)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1988, Dec 12, 1988. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1985

R.W. 1985, , (Het ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en de autonomie van de partijen)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1985, May 10, 1985. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

1984

T.B.H. 1984, , (Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 1984, Sep 19, 1983. (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht; No. 222901).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional