If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2015

LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2015, Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht: recente ontwikkelingen. Limberghen, G. V. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 209-244

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2014

Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2014, In : Rechtskundig Weekblad. p. 1154-1159 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2013

Arbeidsverhoudingen in de confessionele sfeer

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2013, Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits. De Ruysscher, D. D. (ed.). Mechelen: Kluwer, p. 267-296 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De toekomst van het arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2013, Van status tot contract. De arbeidsovereenkomst in België vanuit rechtshistorisch perspectief. Debaenst, B. (ed.). Brugge: die Keure, p. 141-161 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het bewijs in arbeidszaken

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2013, In : Chroniques de droit social / Sociaal Rechtelijke Kronieken. 2, p. 231-339 108 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2012

Belgisch arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., Humblet, P., Rigaux, M. & Janvier, R., 1 Jan 2012, Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht. Humblet, P. & Rigaux, M. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 1-500 500 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het arbeidsrecht in 50 uitspraken

Driessen, M. J. A. C., Gundt, N., Grapperhaus, F. B. J., Klosse, S. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2012, Deventer: Kluwer. 359 p.

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

2011

Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend werken

Klosse, S. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Werken over de grens België-Nederland. Verschueren, H. (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. 59-114

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Collectief overleg in het onderwijs

Rauws, W. J. M., Verstegen, R. & Cuypers, D., 1 Jan 2011, In : Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. 2, p. 117-151 25 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

De bedrijfsbezetting

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Collectieve conflicten. Humblet, P. & Cox, G. (eds.). Mechelen: Kluwer, p. 285-322 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De ontwikkeling van het ontslagrecht en het Hof van Cassatie: enige beschouwingen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, In : Rechtskundig Weekblad. 1, p. 93-101

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

De redactie privaat. Arbeidsrecht en burgerlijk recht: een stevig huwelijk, een turbulente latrelatie of scheiding?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, In : Tijdschrift voor Privaatrecht. p. 173-180 8 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

IPA 2011-2012: historische doorbraak of corporatistische machtsstrijd

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, In : Juristenkrant. p. 13 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

La réconciliation, la conciliation et l'arbitrage lors des conflits collectifs entre salariés et employeurs aux Pays-Bas

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Conciliation, médiation et l'arbitrage. Vers une régulation européenne des modes alternatifs de règlement des conflits collectifs du travail?. Rigaux, M. & Humblet, P. (eds.). Bruylant: Brussel, p. 167-180 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Strafbare deelneming in het sociaal strafrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2011, Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain de Nauw. Deruyck, F. & Rozie, M. (eds.). Brugge: die Keure, p. 697-711

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2010

De opzegging in het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Actuele problemen van het arbeidsrecht 8. Rigaux, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 33-74 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De wijziging van arbeidsovereenkomsten volgens Frans, Belgisch en Nederlands recht

Gundt, N. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. 2, p. 209-263

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Dood van de werkgever

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Actuele problemen van het arbeidsrecht 8. Riigaux, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 359-366 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enige opmerkingen over de collectieve arbeidsverhoudingen in het onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Sociaal werk(t). Ereboek Josse Van Steenberge. Yorens, Y. (ed.). Brugge: die Keure, p. 273-285 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het Arbeidsrecht in 50 uitspraken

Driessen, M. J. A. C., Grapperhaus, F. B. J., Gundt, N., Klosse, S. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Deventer: Kluwer. 334 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Probleemstelling sociale en economische grondrechten

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Sociale en economische grondrechten. Art. 23 GW: een stand van zaken na twee decennia. Rauws, W. & Stroobant, M. (eds.). Antwerpen & Louvain-la-Neuve: Intersentia & Anthemis, p. 5-11 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

RW 2010, , (De betekenis van de nationale luchthaven voor de rechtstreekse werking van art. 23 van de Grondwet in het annulatieberoep van de Raad van State)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Nov 17, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Kenterende cassatierechtspraak: de overeenkomst ten vroegste op het ogenblik van de opzegging van de arbeidsovereenkomst van hogere bedienden)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Apr 07, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid in de havens)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2010, Sep 17, 2009. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2010, , (Verjaring van de terugvordering van kinderbijslag en het Handvest van de sociaal verzekerde)

Rauws, W. J. M. & Lievens, A., 1 Jan 2010, Jan 20, 2010. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling

Rauws, W. J. M., Salomez, K. & van Eeckhoutte, W., 1 Jan 2010, Sociaal handhavingsrecht. Limberghen, G. V. (ed.). Antwerpen: Maklu, p. 13-86 73 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2009

Het gevaar van de exegese in het arbeidsrecht: het voorbeeld van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2009, Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem. Faure, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. xx + 309

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht

Faure, M. G. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2009, Antwerpen: Intersentia. 309 p.

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

RW 2009, , (De antidiscriminatiewetgeving in de praktijk van het collectief ontslag)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2009, Sep 03, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Woord vooraf

Faure, M. G. & Rauws, W. J. M., 1 Jan 2009, Recente ontwikkelingen in het arbeids-, econoisch, straf- en familierecht. Huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem. Faure, M. & Rauws, W. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 1-8

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

RW 2008, , (Bruggepensioneerde (en oudere werkloze): blijf in België)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2008, Jun 25, 2007. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2008, , (De nietigheid van de opzegging, het ontslag en de afstand van het recht het ontslag in te roepen: een vertrouwd geluid van het Hof van Cassatie)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2008, Jan 28, 2008. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

RW 2008, , (Het tijdstip van het ontslag in geval van de belangrijke eenzijdige verwijzing van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2008, May 07, 2005. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2007

De recente uitspraak van het Hof van Cassatie in het sociale zekerheidsrecht

Rauws, W. J. M. & Nevens, K., 1 Jan 2007, Actuele problemen van het sociale zekerheidsrecht. Janvier, R., Regenmortel, A. V. & Vervliet, V. (eds.). Brugge: die Keure, p. 95-182 (Recht en sociale zekerheid 3e editie; No. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De sociale verantwoordelijkheid van de ondernemingen: een juridische analyse

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, In : Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht. p. 199-216

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

De verjaring in het arbeidsrecht

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, De verjaring. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, Universiteit Antwerpen (ed.). Antwerpen: Intersentia, p. xviii + 343

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

'"Dura lex, sed lex", "summun jus, summa injuria". Is het lezen van Antigone van Sophocles nuttig voor juristen?

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Recht en literatuur. Lemmens, K. & Jongen, F. (eds.). Brugge: die Keure, p. 215-225

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

R.W. 2007, , (Het begrip technische bedrijfseenheid in de Programmawet van 30 december 1988)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Oct 30, 2006. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2007, , (Variaties op het loonbegrip in de jaarlijkse vakantiewetgeving volgens het Hof van Cassatie)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Sep 18, 2006. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

R.W. 2007, , (Wetsontduiking en de subjectieve wil een dwingende wetsbepaling of een bepaling van openbare orde te omzeilen)

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2007, Nov 14, 2005. (Rechtskundig Weekblad; No. 222500).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Wil en vertrouwen in het ontslagrecht

Rauws, W. J. M. & Salomez, K., 1 Jan 2007, In : Tijdschrift voor Privaatrecht. p. 1993-2037

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2006

Bamacodex sociaal recht 2006-2007

Rauws, W. J. M., van Eeckhoutte, W., Rigaux, M. & van Steenberge, J., 1 Jan 2006, Brugge: die Keure. 682 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Codex Arbeidsrecht 2006-2007

Rauws, W. J. M., de Vos, M. & van Eeckhoutte, W., 1 Jan 2006, Brugge: die Keure. 1511 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Collective bargaining at the enterprise level: some comparative observations

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, The Essence of Social Dialogue in (South East) Europe. Rigaux, M. & Rombouts, J. (eds.). Antwerp: Intersentia, p. 333-348

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De geldigheid van de collectieve arbeidsovereenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, Collectief onderhandelen. Cox, G., Rigaux, M. & Rombouts, J. (eds.). Mechelen: Kluwer Rechtswetenschappen, p. 127-149

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, In : Journal des Tribunaux du Travail. p. 93-101

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Discriminatie in het onderwijs

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, In : Rechtskundig Weekblad. 2006, 7, p. 310-322

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Enige collectiefrechtelijke problemen bij herstructurering van ondernemingen

Rauws, W. J. M., 1 Jan 2006, Herstructurering doorheen het (arbeids)recht. Rauws, W. & Peeters, J. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 143-180

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic