Behoort het rechtsmisbruik in overeenkomsten , inzonderheid bij ontslag van bedienden, tot de rechtsgeschiedenis?

Research output: Contribution to journalComment/Letter to the editorAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)279-292
JournalRechtskundig Weekblad
Publication statusPublished - 1 Jan 1984

Cite this