Maastricht University

  • Minderbroedersberg4, MBB4-6

    6211 LK Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Case note
2020

C-456/18P - Hungary v Commission

Luja, R., 2020, (Accepted/In press) In : Highlights & Insights on European Taxation. 2020, 8

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

C-627/18 - Nelson Antunes da Cunha (Recovery of state aid)

Luja, R., 2020, In : Highlights & Insights on European Taxation. 7, H&I 2020/291.(H&I 2020/291; 30/04/20, ECLI ID: ECLI:EU:C:2020:321).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note (in Dutch) on: Air pollution in Germany: Coercive detention of administrators in case of refusal to enforce environmental law which originates from EU environmental law?

Peeters, M., 2020, In : Milieu & Recht. 2020, 2, (CJEU C 752/18; 19/12/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:1114).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

De aftrekbaarheid van een betaling is afhankelijk van de oorzaak van die betaling. Ligt de oorzaak in familieverhoudingen, dan geen aftrek.

Weerepas, M. J. G. A. M., Jul 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 14, p. 21-23 3 p., FED 2020/90.(FED 2020/90; 27/03/20, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2020:513).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Het staat de rechter vrij alleen dan een getuige op te roepen indien hem dit zinvol voorkormt.

Jansen, A. M. L., 1 Feb 2020, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 5, p. 268-270 3 p., AB 2020/38.(AB 2020/38; 24/05/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:789).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Noot bij EHRM 6 februari 2020, 44221/14 (Recht op een eerlijk proces en de motiveringseis; verbod op terugwerkende kracht strafbepaling, Felloni v. Italië)

Fernhout, F., 1 Apr 2020, In : European Human Rights Cases. EHRC 2020/0085.(EHRC 2020/0085; 6/06/20, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2020:0206JUD004422114).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Spaanse regeling voor vervroegde pensioenen strijdig met EU-recht

Weerepas, M. J. G. A. M., Jan 2020, In : NL Fiscaal. 5, 1/2, p. 35-37 3 p., NLF 2020/0013.(NLF 2020/0013; 5/12/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:1050).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tenderprocedure. Wijziging projectdeelnemers. Intrekking subsidie

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 65-69 AB 2020/11.(AB 2020/11; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:101).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tendersubsidie. Vergewisplicht. Verbod van vooringenomenheid

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 58-61 AB 2020/10.(AB 2020/10; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:100).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Toepassing overgangsrecht Wet IB 2001 op van de Wereldbank ontvangen pensioenuitkeringen

Arts, H., 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 3, p. 15-17 3 p., FED 2020/16.(FED 2020/16; 18/10/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1596).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Toerekening van de schuld die is aangegaan voor een eigen woning, aan een nieuwe woning bij een fictieve vervreemding op grond van art. 3.119aa lid 4 Wet IB 2001

Arts, H., 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 4, p. 26-28 3 p., FED 2020/25.(FED 2020/25; 15/11/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1780).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Waarde afgekocht stamrecht wordt gesteld op het bedrag dat bij een derde zou moeten worden gestort. Niet van belang is of het bedrag inbaar is

Weerepas, M. J. G. A. M., Jul 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 14, p. 17-20 4 p., FED 2020/89.(FED 2020/89; 28/02/20, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2020:329).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Withdrawal by the Commission of certified CO2 savings — Eco-innovations scheme for cars: Ten onrechte meetellen van geclaimde CO2 besparingen gerelateerd aan eco innovaties (auto-emissies)

Peeters, M., 2020, In : Milieu & Recht. 3/4, p. 258-260 M en R 2020/33.(Beroep tot nietigverklaring; niet-meetellen van geclaimde CO2 besparingen gerelateerd aan eco innovaties; niet voor beroep vatbare handeling; voorbereidende maatregel; niet ontvankelijkheid (Tomljenović, Škvařilová-Pelzl, Nõmm); 22/01/20, ECLI ID: ECLI:EU:T:2020:5).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Afgeleide of rechtstreekse schade bij schending van garanties onder een koopovereenkomst (SPA), beroep op opschorting

Kemp, B., 2019, In : Ondernemingsrecht. 3, p. 182-184 2019/30.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:248 BW

Bartman, S. M., 2019, In : Jurisprudentie Onderneming & Recht. 5, p. 1248-1250 JOR 2019/101.(JOR 2019/101; 19/02/19, ECLI ID: ECLI:NL:GHARL:2019:1568).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

Bartman, S. M., 2019, In : Jurisprudentie Onderneming & Recht. 7/8, p. 1915-1918 JOR 2019/157.(JOR 2019/157; 28/05/19, ECLI ID: ECLI:NL:GHARL:2019:4587).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Bij berekening afbouw algemene heffingskorting mag geen rekening worden gehouden met vrijgesteld EU-salaris

Kramer, S., 9 Oct 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 20, 133, p. 13-15 (FED 2019/133; 19/07/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1221).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note (in Dutch:) Access to legislative documents / impact assessments: CJEU C-57/16 P (ClientEarth/Commissie)

Peeters, M., 2019, In : Milieu & Recht. 1, p. 40-42 M en R 2019/6.(M en R 2019/6; 5/09/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:660).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Compensation for damage resulting from the withdrawal of tax incentives no state aid (European Food and Others (Micula) / Commission, T-624/15, T-694/15, T-704/15)

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. H&I 2019/256.(CCompensation for damage resulting from the withdrawal of tax incentives no state aid (European Food and Others (Micula) / Commission, T-624/15, T-694/15, T-704/15); 18/06/19).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Discrepantie tussen statuten en aandeelhoudersovereenkomst; toewijzing van vordering tot medewerking aan statutenwijziging op grond van aandeelhoudersovereenkomst

Kemp, B., 2019, In : Jurisprudentie Onderneming & Recht. 6, p. 1526-1528 JOR 2019/126.(JOR 2019/126; 11/10/18, ECLI ID: ECLI:NL:RBGEL:2018:5006).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Dividendbelasting; aanvullende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Korving, J., 2019, In : NL Fiscaal. 2019/668, 2019/668.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Dividendbelasting Amerikaans beleggingsfonds; prejudiciële vragen aan Hoge Raad

Korving, J., 2019, In : NL Fiscaal. 2019/193, 2019/193.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Door Ondernemingskamer tijdelijk benoemde bestuurder van moeder verzoekt om instellen van onderzoek en treffen van onmiddellijke voorzieningen

Olaerts, M., 2019, In : Jurisprudentie Onderneming & Recht. 5, p. 1257-1259 JOR 2019/102.(JOR 2019/102; 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:GHAMS:2018:4849).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Duitse heffing over tusseninkomsten; uitleg standstillbepaling; rechtvaardiging

Korving, J., 2019, In : NL Fiscaal. 2019/666, 2019/666.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Duitse pensioenfiscaliteit voor niet-inwoners wederom veroordeeld door het Hof van Justitie

Kramer, S., Oct 2019, In : Tijdschrift voor fiscaal recht. 568, 43, p. 829-840 12 p., 43.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3096-3097 2 p., AB 2019/455.(E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld (AB 2019/455); 13/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4013).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Erkenning buitenechtelijke kinderen; persoonlijke betrekking man en kinderen op moment erkenning

de Groot, G. R., 2019, In : Jurisprudentie Vreemdelingenrecht. 5, p. 444-451 JV 2019/69.(JV 2019/69; 21/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:2377).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Erotische webcamsessies aan btw-heffing onderworpen op de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 15/16, p. 27-28 FED 2019/103.(FED 2019/103; 8/05/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:388).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien

Jansen, A. M. L., 17 Aug 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 30, p. 2426-2427 2 p., AB 2019/347.(Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien (AB 2019/347); 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4283).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Geen herziening van in aftrek gebrachte btw bij ‘sale and lease back’-transactie

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 11, p. 31-33 FED 2019/79.(FED 2019/79; 27/03/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:254).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Geen recht op premiedelen van de gecombineerde heffingskorting in het geval een persoon niet is verzekerd voor de volksverzekeringen

Weerepas, M. J. G. A. M., 19 Feb 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 4, p. 25-27 3 p., (FED 2019/23; 9/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:2081).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling moeten voldoende specifiek zijn en voorzien in gelijkwaardige bescherming tegen misbruik

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 2, p. 28-29 TRA 2019/22.(Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling (TRA 2019/22); 25/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:859).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hof van Justitie EU staat aftrek toe voor luchtvaartmaatschappij die kosten heeft gemaakt in het kader van een afgeketste bedrijfsovername

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 1/2, p. 39-40 FED 2019/8.(FED 2019/8; 17/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:834).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Indirecte discriminatie op grond van handicap en redelijke aanpassingen

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 12, p. 35-36 TRA 2019/112.(TRA 2019/112; 11/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:703).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Intrekking Nederlanderschap vermeende jihadisten niet mogelijk met terugwerkende kracht

de Groot, G. R., 2019, In : Jurisprudentie Vreemdelingenrecht. 8, p. 802-814 JV 2019/117.(JV 2019/117; 17/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2019:990).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Natrekking en schadevergoeding

van Vliet, L. P. W., 2019, In : Tijdschrift voor Zakenrecht. 1/2, (Natrekking en schadevergoeding; 22/01/19, ECLI ID: ECLI:NL:RBOBR:2016:880).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Non-conformiteit bij consumentenkoop; recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging

Cauffman, C., Dec 2019, In : Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken. 6, p. 283-286 4 p., (Non-conformiteit bij consumentenkoop; recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging; 23/05/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:447).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

No state aid. No economic advantage. General Court annuls decision (The Netherlands and Starbucks v Commission)

Luja, R., Dec 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 146-148 H&I 2019/355.(H&I 2019/355; 24/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:T:2019:669).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Onschuldpresumptie; recht op een eerlijk proces; motiveringsverplichting (Urat vs Turkije)

Fernhout, F., 2019, In : European Human Rights Cases. 20, 3, EHRC 2019/50.(ECHR 2019/50; 27/11/18, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2018:1127JUD005356109).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Oordeel over immateriele schade door dezelfde rechter die het hoger beroep behandelt

Jansen, A. M. L., 14 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 46, p. 3602-3604 3 p., AB 2019/530.(AB 2019/530; 19/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:623).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Organik v Dow Chemical: het achterhalen van geheim bewijs van een geheime inbreuk op een bedrijfsgeheim

van Engelen, D., 2019, In : Ars Aequi. 68, 9, p. 691-694 AA20190687.(AA20190687 (Organik v Dow Chemical); 28/09/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:1775).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional