Maastricht University

  • Minderbroedersberg4, MBB4-6

    6211 LK Maastricht

    Netherlands

Research Output

Filter
Case note
2020

Case note (in Dutch) on: Air pollution in Germany: Coercive detention of administrators in case of refusal to enforce environmental law which originates from EU environmental law?

Peeters, M., 2020, In : Milieu & Recht. 2020, 2, (CJEU C 752/18; 19/12/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:1114).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Het staat de rechter vrij alleen dan een getuige op te roepen indien hem dit zinvol voorkormt.

Jansen, A. M. L., 1 Feb 2020, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 5, p. 268-270 3 p., AB 2020/38.(AB 2020/38; 24/05/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:789).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Spaanse regeling voor vervroegde pensioenen strijdig met EU-recht

Weerepas, M. J. G. A. M., Jan 2020, In : NL Fiscaal. 5, 1/2, p. 35-37 3 p., NLF 2020/0013.(NLF 2020/0013; 5/12/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:1050).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tenderprocedure. Wijziging projectdeelnemers. Intrekking subsidie

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 65-69 AB 2020/11.(AB 2020/11; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:101).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Tendersubsidie. Vergewisplicht. Verbod van vooringenomenheid

Hardy, E., 2020, In : AB Rechtspraak Bestuursrecht. 1/2, p. 58-61 AB 2020/10.(AB 2020/10; 12/03/19, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2019:100).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Toepassing overgangsrecht Wet IB 2001 op van de Wereldbank ontvangen pensioenuitkeringen

Arts, H., 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 3, p. 15-17 3 p., FED 2020/16.(FED 2020/16; 18/10/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1596).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Toerekening van de schuld die is aangegaan voor een eigen woning, aan een nieuwe woning bij een fictieve vervreemding op grond van art. 3.119aa lid 4 Wet IB 2001

Arts, H., 2020, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 4, p. 26-28 3 p., FED 2020/25.(FED 2020/25; 15/11/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1780).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

2019

Afgeleide of rechtstreekse schade bij schending van garanties onder een koopovereenkomst (SPA), beroep op opschorting

Kemp, B., 2019, In : Ondernemingsrecht. 3, p. 182-184 2019/30.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Bij berekening afbouw algemene heffingskorting mag geen rekening worden gehouden met vrijgesteld EU-salaris

Kramer, S., 9 Oct 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 20, 133, p. 13-15 (FED 2019/133; 19/07/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:1221).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Case note (in Dutch:) Access to legislative documents / impact assessments: CJEU C-57/16 P (ClientEarth/Commissie)

Peeters, M., 2019, In : Milieu & Recht. 1, p. 40-42 M en R 2019/6.(M en R 2019/6; 5/09/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:660).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Compensation for damage resulting from the withdrawal of tax incentives no state aid (European Food and Others (Micula) / Commission, T-624/15, T-694/15, T-704/15)

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. H&I 2019/256.(CCompensation for damage resulting from the withdrawal of tax incentives no state aid (European Food and Others (Micula) / Commission, T-624/15, T-694/15, T-704/15); 18/06/19).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Discrepantie tussen statuten en aandeelhoudersovereenkomst; toewijzing van vordering tot medewerking aan statutenwijziging op grond van aandeelhoudersovereenkomst

Kemp, B., 2019, In : Jurisprudentie Onderneming & Recht. 6, p. 1526-1528 JOR 2019/126.(JOR 2019/126; 11/10/18, ECLI ID: ECLI:NL:RBGEL:2018:5006).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Door Ondernemingskamer tijdelijk benoemde bestuurder van moeder verzoekt om instellen van onderzoek en treffen van onmiddellijke voorzieningen

Olaerts, M., 2019, In : Jurisprudentie Onderneming & Recht. 5, p. 1257-1259 JOR 2019/102.(JOR 2019/102; 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:GHAMS:2018:4849).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Duitse pensioenfiscaliteit voor niet-inwoners wederom veroordeeld door het Hof van Justitie

Kramer, S., Oct 2019, In : Tijdschrift voor fiscaal recht. 568, 43, p. 829-840 12 p., 43.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3096-3097 2 p., AB 2019/455.(E-mail met bekendmaking nieuwe werkindeling met teams en werkzaamheden is geen besluit en kan daar evenmin aan worden gelijkgesteld (AB 2019/455); 13/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4013).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Erkenning buitenechtelijke kinderen; persoonlijke betrekking man en kinderen op moment erkenning

de Groot, G. R., 2019, In : Jurisprudentie Vreemdelingenrecht. 5, p. 444-451 JV 2019/69.(JV 2019/69; 21/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:2377).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Erotische webcamsessies aan btw-heffing onderworpen op de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 15/16, p. 27-28 FED 2019/103.(FED 2019/103; 8/05/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:388).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien

Jansen, A. M. L., 17 Aug 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 30, p. 2426-2427 2 p., AB 2019/347.(Finaliteitsbeginsel. Zelf in de zaak voorzien (AB 2019/347); 20/12/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:4283).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Geen herziening van in aftrek gebrachte btw bij ‘sale and lease back’-transactie

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 11, p. 31-33 FED 2019/79.(FED 2019/79; 27/03/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:254).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Geen recht op premiedelen van de gecombineerde heffingskorting in het geval een persoon niet is verzekerd voor de volksverzekeringen

Weerepas, M. J. G. A. M., 19 Feb 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 4, p. 25-27 3 p., (FED 2019/23; 9/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:2081).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling moeten voldoende specifiek zijn en voorzien in gelijkwaardige bescherming tegen misbruik

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 2, p. 28-29 TRA 2019/22.(Het tijdelijke contract en de concrete objectieve reden- here we go again. Generieke uitzonderingen op de ketenregeling (TRA 2019/22); 25/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:859).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Hof van Justitie EU staat aftrek toe voor luchtvaartmaatschappij die kosten heeft gemaakt in het kader van een afgeketste bedrijfsovername

Nellen, F., 2019, In : Fiscaal Tijdschrift FED. 1/2, p. 39-40 FED 2019/8.(FED 2019/8; 17/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:834).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Indirecte discriminatie op grond van handicap en redelijke aanpassingen

Gundt, N., 2019, In : Tijdschrift Recht en Arbeid. 12, p. 35-36 TRA 2019/112.(TRA 2019/112; 11/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:703).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Intrekking Nederlanderschap vermeende jihadisten niet mogelijk met terugwerkende kracht

de Groot, G. R., 2019, In : Jurisprudentie Vreemdelingenrecht. 8, p. 802-814 JV 2019/117.(JV 2019/117; 17/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:RVS:2019:990).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Natrekking en schadevergoeding

van Vliet, L. P. W., 2019, In : Tijdschrift voor Zakenrecht. 1/2, (Natrekking en schadevergoeding; 22/01/19, ECLI ID: ECLI:NL:RBOBR:2016:880).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Non-conformiteit bij consumentenkoop; recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging

Cauffman, C., Dec 2019, In : Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken. 6, p. 283-286 4 p., (Non-conformiteit bij consumentenkoop; recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging; 23/05/19, ECLI ID: ECLI:EU:C:2019:447).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

No state aid. No economic advantage. General Court annuls decision (The Netherlands and Starbucks v Commission)

Luja, R., Dec 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 146-148 H&I 2019/355.(H&I 2019/355; 24/09/19, ECLI ID: ECLI:EU:T:2019:669).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Onschuldpresumptie; recht op een eerlijk proces; motiveringsverplichting (Urat vs Turkije)

Fernhout, F., 2019, In : European Human Rights Cases. 20, 3, EHRC 2019/50.(ECHR 2019/50; 27/11/18, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2018:1127JUD005356109).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Oordeel over immateriele schade door dezelfde rechter die het hoger beroep behandelt

Jansen, A. M. L., 14 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 46, p. 3602-3604 3 p., AB 2019/530.(AB 2019/530; 19/04/19, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2019:623).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Organik v Dow Chemical: het achterhalen van geheim bewijs van een geheime inbreuk op een bedrijfsgeheim

van Engelen, D., 2019, In : Ars Aequi. 68, 9, p. 691-694 AA20190687.(AA20190687 (Organik v Dow Chemical); 28/09/18, ECLI ID: ECLI:NL:HR:2018:1775).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Recht op een eerlijk proces, de verhouding tussen art. 6 EVRM en belanghebbenden naar nationaal recht.

Jansen, A. M. L., 7 Nov 2019, In : European Human Rights Cases. 11, p. 594-597 4 p., EHRC 2019/203.(Sine Tsaggarakis A.E.E. v. Griekenland (EHRC 2019/203); 23/05/19, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2019:0523JUD001725713).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Recht op een eerlijk proces; vaststelling burgerlijke rechten en verplichtingen; tuchtrecht; bewijswaardering

Fernhout, F., 2019, In : European Human Rights Cases. 10, p. 550-553 EHRC 2019/186.(Loupas v. Griekenland; 20/06/19, ECLI ID: ECLI:CE:ECHR:2019:0620JUD002126816).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Recht op een eerlijk proces; verbod op inconsistente rechtspraak (Popova en Popov v. Bulgarije)

Fernhout, F., 2019, In : European Human Rights Cases. 7, p. 381-384 EHRC 2019/128.(Mariyka Popova en Asen Popov t. Bulgarije; 11/04/19, ECLI ID: 2019:0411JUD001126010).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Redelijke termijn langer door gedrag belanghebbende

Jansen, A. M. L., 28 Dec 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 48, p. 3767-3768 2 p., AB 2019/558.(AB 2019/558; 7/08/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:2753).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt

Jansen, A. M. L., 19 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 38, p. 3094-3095 2 p., AB 2019/454.(Roosterwijziging dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Aangezien de roosterwijziging tot gevolg had dat belanghebbende weer op woensdagen arbeid moest gaan verrichten, is hij hierdoor rechtstreeks in zijn belang als ambtenaar geraakt (AB 2918/454); 21/02/19, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2019:578).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Ruiz Conejero: (Re-)conceptualizing disability-based discrimination and sickness absence at work

Broderick, A., 2019, In : International Labor Rights Case Law. 5, 1, p. 86-91

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Strijd met art. 7:2 Awb. gelet op art. 8:41a Awb instandlating rechtsgevolgen

Jansen, A. M. L., 13 Apr 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 15, p. 1151-1153 3 p., AB 2019/164.(Strijd met art. 7:2 Awb. Gelet op art. 8:41a Awb instandlating van de rechtsgevolgen; 21/02/18, ECLI ID: ECLI:NL:CBB:2018:66).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV

Jansen, A. M. L., 26 Oct 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 39, p. 3167-3168 2 p., AB 2019/466.(Stukken uit de behandelend medische sector ingebracht. Het arrest Korošec brengt niet met zich dat de equality of arms geschonden is door het enkele feit dat door betrokkene niet zelf een rapport van een verzekeringsarts is ingebracht. Ingebrachte informatie afdoende om twijfel te zaaien over conclusies verzekeringsartsen UWV (AB 2019/466); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:NL:CRVB:2018:3668).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn

van den Brink, J. E. & Verboeket, L. W., 2019, In : Administratiefrechtelijke Beslissingen . 29, p. 2193-2202 10 p., AB 2019/319.(Subsidie of aanbesteding? Subsidie met uitvoeringsovereenkomst kan een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn (AB 2019/319); 18/10/18, ECLI ID: ECLI:EU:C:2018:843).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

T-207/10 Deutsche Telekom. State aid. Decision of partial non-recovery in relation to Spanish Goodwill upheld

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 21 H&I 2019/4.(State aid. Decision of partial non-recovery in relation to Spanish Goodwill upheld (Deutsche Telekom/Commission); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:EU:T:2018:786).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

T-219/10 RENV World Duty Free. Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 37-38 H&I 2019/2.(Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid (World Duty Free Group/Commissie); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:EU:T:2018:784).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

T-399/11 RENV Banco Santander. Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid

Luja, R., 2019, In : Highlights & Insights on European Taxation. p. 16-17 H&I 2019/3.(Spanish amortization scheme for goodwill related to foreign takeovers unlawful aid (Banco Santander et Santusa/Commission); 15/11/18, ECLI ID: ECLI:EU:T:2018:787).

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional