View graph of relations
 1. 2012
 2. Published
 3. Published
 4. Published
 5. Published
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Gerards, R., de Grip, A., & Witlox, M. A. (2012). "Employability-miles" and worker employability awareness. (METEOR Research Memorandum; No. 042). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 9. Published
  Gerards, R., de Grip, A., & Witlox, M. A. (2012). "Employability-miles" and worker employability awareness. (ROA Research Memoranda; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 10. Published
  Gerards, R., de Grip, A., & Witlox, M. A. (2012). "Employability-miles" and worker employability awareness. (IZA Discussion Paper; No. 6818). Bonn: IZA.
 11. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Kriechel, B., van Landeghem, B. G. M., & van Thor, J. A. F. (2012). Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2011. (ROA Reports; No. 001). Maastricht: ROA.
 12. Published
  Bonsang, E. D. M., Dohmen, T. J., Dupuy, A., & de Grip, A. (2012). Cognitive functioning over the life cycle. (Netspar Panel Paper; No. 29), (ROA External Reports). Tilburg: Netspar.
 13. Published
  de Grip, A. (2012). De arbeidsmarkt voor ouderen. In C. Meng, & T. Huijgen (Eds.), 25 jaar ROA (pp. 75-82). Maastricht: ROA.
 14. Published
 15. Published
  Poortman, C. L., Nelen, A. C., de Grip, A., Nieuwenhuis, A. F. M., & Kirschner, P. A. (2012). Effecten van leren en werken in het mbo: een review studie. Pedagogische Studiën, 89(5), 288-306.
 16. Published
 17. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2012). Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd voor veranderingen in het pensioenstelsel? (Netspar Design Paper; No. 7), (ROA External Reports). Tilburg: Netspar.
 18. Published
 19. Published
  Montizaan, R. M., Cörvers, F., de Grip, A., & Dohmen, T. J. (2012). Negative reciprocity and retrenched pension rights. (ROA Research Memoranda; No. 15). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 20. Published
  Montizaan, R. M., Cörvers, F., de Grip, A., & Dohmen, T. J. (2012). Negative reciprocity and retrenched pension rights. (METEOR Research Memorandum; No. 052). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 21. Published
 22. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., & Montizaan, R. M. (2012). Pensioenverwachtingen en personeelsbeleid: jaarverslag 2012. (ROA Reports; No. 004). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 23. Published
  Fouarge, D., & de Grip, A. (2012). Postinititeel leren: deelname en rendement. (ROA-PP-2012/; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
 24. Published
  de Grip, A., Dupuy, A., Jolles, J., & van Boxtel, M. P. (2012). Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? (ROA Research Memoranda; No. 3). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 25. Published
  de Grip, A., Dupuy, A., Jolles, J., & van Boxtel, M. P. (2012). Retirement and cognitive development: are the retired really inactive? (METEOR Research Memorandum; No. 009). Maastricht: METEOR, Maastricht University Schoo3l of Business and Economics.
 26. Published
 27. Published
  Humburg, M., de Grip, A., & van der Velden, R. K. W. (2012). The protective effect of field-specific and general skills against overeducation under different conditions of labour supply and demand. In C. F. Lettmayr, & H. Nehls (Eds.), Building on skills forecasts - Comparing methods and applications Conference proceedings (pp. 261-272). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 28. Published
 29. Published
  Humburg, M., de Grip, A., & van der Velden, R. K. W. (2012). Which skills protect graduates against a alack labour market? (ROA Research Memoranda; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 30. Published
  Humburg, M., de Grip, A., & van der Velden, R. K. W. (2012). Which skills protect graduates against a alack labour market? (METEOR Research Memorandum; No. 002). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
 31. 2011
 32. Published
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. Published
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  van Breugel, G. A. A., Fouarge, D., de Grip, A., Kriechel, B., & van Thor, J. A. F. (2011). Arbeidsmarktmonitor metalektro : editie 2011. (ROA Reports; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 44. Published
  Bertrand-Cloodt, D. A. M., Cörvers, F., Dohmen, T. J., Dupuy, A., Fouarge, D., de Grip, A., ... van Thor, J. A. F. (2011). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016. (ROA Reports; No. 8). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 45. Published
 46. Published
  Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Depreciatie van menselijk kapitaal. (ROA Reports; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 47. Published
 48. Published
  Borghans, L., Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Een leven lang leren in Nederland. (ROA Reports; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 49. Published
 50. Published
  van Gaalen, R., Fouarge, D., & de Grip, A. (2011). Effect van bedrijfseconomisch ontslag op de participatiekans en het loon. In R. V. Gaalen, J. Sanders, W. Smits, & J. F. Ybema (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op kwetsbare groepen (pp. 133-145). Den Haag/Heerlen: CBS.
 51. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, M. R. (2011). Flexible contracts and human capital. In F. Cörvers, R. Euwals, & A. D. Grip (Eds.), Labour market flexibility in the Netherlands. The role of contracts and self-employment (pp. 66-80). Den Haag: De Swart.
 52. Published
  Fouarge, D., de Grip, A., Smits, W., & de Vries, M. R. (2011). Flexible contracts and human capital investments. (METEOR Research Memorandum; No. 051). Maastricht: METEOR, Maastricht University School of Business and Economics.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...14 Next