Maastricht University

Organisational unit: University

 1. 1977
 2. Published
  Allessie, M. A. (1977). Circulating excitation in the heart. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 3. Published
 4. Published
  Lindhout, M. J. (1977). The vitamin K dependent enzymatic properties of blood coagulation factor X. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 5. 1978
 6. Published
  Klijn, A., & Winkels, J. (1978). Munster, Amsterdam en de wederdopers. Groniek, 23(2), 12-16.
 7. Published
  Arts, M. G. J. (1978). A mathematical model of the dynamics of the left ventricle and the coronary circulation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 8. Published
  Willems, J. C. M. (1978). Jurisdictionele problemen ten tijde van de vredesonderhandelingen te Nijmegen. In Herdenking Vrede van Nijmegen 1678-1978 (pp. 153-161). Numaga.
 9. Published
 10. 1979
 11. Published
 12. Published
  Drop, M. J. (1979). Arbeidsverdeling, normatieve integratie en typen van afwijkend gedrag. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 13. Published
  Soeters, P. B. (1979). Hepatic encephalopathy : a new perspective for therapy. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 14. 1980
 15. Published
 16. Published
  Hornstra, G. (1980). Dietary fats and arterial thrombosis. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 17. Published
 18. Published
 19. Published
  Tans, G. M. H. (1980). Studies on the mechanism of zymogen activation in blood coagulation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. 1981
 24. Published
  van Dieijen-Visser, M. P. (1981). Behaviour of tissue enzymes in the circulation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 25. Published
 26. Published
 27. Published
 28. Published
  Engels, W. (1981). On the production of staphylocoagulase by staphylococcus aureus. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 29. Published
 30. Published
  Majoor, G. D. (1981). The role of antibody in renal allograft rejection. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 31. 1982
 32. Published
  Kolfschoten-Gonggrijp, R. (1982). Studies on the protective components in a ribonuclease sensitive ribosomal vaccine of pseudomonas aeruginosa. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 33. Published
 34. Published
  Grünfeld, F., & Groenendijk, M. (1982). Ambtenaren en diplomaten bij Buitenlandse Zaken. In - (pp. 0-41)
 35. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). De bescherming van werknemersgronden binnen de individuele arbeidsverhouding. In K. Rimanque (Ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen (pp. 147-242). Kluwer.
 36. Published
 37. Published
 38. Published
  van der Zee, J. (1982). De vraag naar diensten van de huisarts. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 39. Published
  Kitslaar, P. J. E. H. M. (1982). Doppler ultrasound tests in the diagnosis of chronic aortoiliac obstruction. Utrecht: Uitgeversmaatschappij Huisartsenpers B.V.
 40. Published
 41. Published
  Diederiks, J. P. M. (1982). Herstel en revalidatie na hartinfarct. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 42. Published
 43. Published
  Willems, J. C. M. (1982). Nederlanders en vreemdelingen. In Grondrechten; Commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (pp. 66-113). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 44. Published
  Hoeks, A. P. G. (1982). On the development of a multi-gate pulsed Doppler system with serial data-processing. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 45. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). Overzicht referaat: DE Comité V.G.V-wet: beschermd statuur van de werknemersafgevaardigden. In Werknemersinspraak in veiligheidsbeleid (pp. 111-146). Kluwer.
 46. Published
  Bär, F. W. H. M. (1982). The correlation between the electrocardiogram and the left ventriculogram. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 47. Published
  Grünfeld, F., Baehr, P. R., Everts, P. P., & de Vries, G. (1982). The foreign policy process in the Netherlands. Two cases of foreign policy-making: the impact of the Middle East crisis of 1973, the modernization of nuclear weapons in Western Europe. In International Science Association Rio de Janeiro: World Congress.
 48. Published
 49. 1983
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. Published
 54. Published
  van Engelshoven, J. M. A. (1983). Computed tomography in gynaecological malignancies. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 55. Published
  Bouhuijs, P. A. J. (1983). De ontwikkeling van het praktisch medisch onderwijs in de huisartspraktijk. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 56. Published
  Oosterhuis, H. (1983). Een homo- annex mannenbevrijding binnen de Gemeinschaft der Eigenen. In W. Sengers (Ed.), Verslagboek van de Tweede Jaarmarkt voor Lesbische en Homostudies (pp. 43-47). Rotterdam: Erasmus Universiteit.
 57. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...1379 Next