Researcher

Dirksen, C.D.

Researcher (MUMC), Persoonlijk hoogleraar

View graph of relations
 1. 1998
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Dirksen, C. D. (1998). Medical technology assessment of endoscopic surgery. Maastricht: Universiteit Maastricht.
 5. 2006
 6. Published
 7. 2007
 8. Published
 9. Published
 10. Published
 11. Published
 12. 2008
 13. Published
 14. Published
 15. Published
 16. Published
 17. 2009
 18. Published
 19. Published
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. 2010
 24. Published
 25. Published
 26. Published
 27. Published
  de Kok, M., Dirksen, C. D., Kessels, A. G. H., van der Weijden, G. D. E. M., van de Velde, C. J., Roukema, J. A., ... von Meyenfeldt, M. F. (2010). Cost-effectiveness of a short stay admission programme for breast cancer surgery. Acta Oncologica, 49(3), 338-346. https://doi.org/10.3109/02841861003610192
 28. Published
 29. Published
 30. Published
 31. Published
 32. 2011
 33. Published
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
 38. 2012
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. 2013
 47. Published
 48. Published
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. Published
 56. 2014
 57. Published
 58. Published
 59. Published
 60. Published
Previous 1 2 3 Next