Niet-routinematige vaardigheden in hbo-profielen

James Allen, Barbara Belfi, Didier Fouarge, Niels Holtrop, Sven Kozole

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

317 Downloads (Pure)

Abstract

Door automatisering en globalisering veranderen de taken van werkenden op de
Nederlandse arbeidsmarkt. Routinematige taken kunnen door machines worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan het buitenland. Dit geldt vooralsnog niet voor niet-routinematige taken, die soms zelfs talrijker en complexer kunnen worden als gevolg van de toenemende automatisering en globalisering. Doordat taken veranderen, verandert ook de vraag naar vaardigheden door werkgevers die niet-routinematige vaardigheden (ook wel brede vaardigheden genaamd zoals creativiteit, analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden) steeds meer waarderen. Instellingen in het hoger onderwijs moeten inspelen op deze veranderende vraag. In dit onderzoek bieden wij, aan de hand van tekstanalyses, voor het eerst een kwantificering aan van de mate waarin niet-routinematige vaardigheden verwerkt zijn in de huidige profielomschrijvingen van hbo-opleidingen. Daarnaast onderzoeken wij de mate waarin afgestudeerden van die opleidingen aangeven dat zij daadwerkelijk over deze vaardigheden bezitten en de mate waarin deze vaardigheden worden vereist door hun werkgevers. Deze multimethode aanpak vergroot zodoende het zicht op het aanbod van niet-routinematige vaardigheden onder hbo-afgestudeerden enerzijds en de vraag naar deze vaardigheden door de arbeidsmarkt anderzijds. Onze tekstanalyse-aanpak van onderwijsprofielen is vernieuwend en wordt voor het eerst toegepast in deze context. Dit onderzoek biedt dan ook een proof of concept voor toepassing in andere domeinen.
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht
PublisherROA
Number of pages82
ISBN (Electronic)978-90-5321-599-9
DOIs
Publication statusPublished - 2 Jun 2021

Publication series

SeriesROA Reports
Number003

Cite this