1. 1976
 2. Published
  Cuypers, P. A. (1976). Dynamic ellipsometry, biochemical and biomedical applications. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 3. 1977
 4. Published
  Allessie, M. A. (1977). Circulating excitation in the heart. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 5. Published
  Gijzen, A. H. J. (1977). Direct solid-phase radioimmunoassay of cortisol. Maastricht: Rijksuniveriteit Limburg.
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  Wesdorp, R. I. C. (1977). Studies on gastrin. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 9. Published
  Lindhout, M. J. (1977). The vitamin K dependent enzymatic properties of blood coagulation factor X. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 10. 1978
 11. Published
  Klijn, A., & Winkels, J. (1978). Munster, Amsterdam en de wederdopers. Groniek, 23(2), 12-16.
 12. Published
  de Jong, J., Kooijmans, L., & de Wit, H. F. (1978). Schuld en boete in de Nederlandse Verlichting. Kleio, 19-3, 237 - 244.
 13. Published
  Arts, M. G. J. (1978). A mathematical model of the dynamics of the left ventricle and the coronary circulation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 14. Published
  Willems, J. C. M. (1978). Jurisdictionele problemen ten tijde van de vredesonderhandelingen te Nijmegen. In Herdenking Vrede van Nijmegen 1678-1978 (pp. 153-161). Numaga.
 15. Published
 16. 1979
 17. Published
 18. Published
  Drop, M. J. (1979). Arbeidsverdeling, normatieve integratie en typen van afwijkend gedrag. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 19. Published
  Soeters, P. B. (1979). Hepatic encephalopathy : a new perspective for therapy. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 20. Published
  Prove, W. (1979). Medische praktijkvoering en zelfevaluatie bij Belgische huisartsen en specialisten. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 21. Published
 22. 1980
 23. Published
 24. Published
  Krause, R. (1980). Anorexia in cancer. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 25. Published
 26. Published
  Hornstra, G. (1980). Dietary fats and arterial thrombosis. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
 30. Published
  Schrijvers, G. (1980). Regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Lochem- Poperinge: De Tijdstroom.
 31. Published
  Tans, G. M. H. (1980). Studies on the mechanism of zymogen activation in blood coagulation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 32. Published
 33. Published
  Neven, E. J. J. (1980). Uitstelduur en praktijkvoering : een onderzoek in een aantal huisartsenpraktijken. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 34. Published
 35. Published
 36. 1981
 37. Published
  Merens-Riedstra, H. S. (1981). "Leven zonder werk" : een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsongeschiktheid. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 38. Published
  van Dieijen-Visser, M. P. (1981). Behaviour of tissue enzymes in the circulation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 39. Published
 40. Published
 41. Published
 42. Published
 43. Published
  Hemker, C. W. (1981). De ontdekking van het prothrombine. Amsterdam: Ronald Meesters.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Jorning, P. J. G. (1981). De veneuze overbruggingsplastiek in het femoro-popliteale traject. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 47. Published
  Bruins Slot, H. (1981). Doppler studies in the femoro-popliteal pathway. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Engels, W. (1981). On the production of staphylocoagulase by staphylococcus aureus. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 51. Published
 52. Published
  van Dijl, H. (1981). Psychologische kenmerken van hartinfarktpatiënten : een medisch-psychologische studie. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 53. Published
 54. Published
  Ralet, P. G. F. A. H. (1981). Studies on the determination of cytoplasmic oestradiol receptor in human breast cancer. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 55. Published
 56. Published
  Majoor, G. D. (1981). The role of antibody in renal allograft rejection. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 57. 1982
 58. Published
  Kolfschoten-Gonggrijp, R. (1982). Studies on the protective components in a ribonuclease sensitive ribosomal vaccine of pseudomonas aeruginosa. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 59. Published
  Klementschitsch, P. (1982). A calcium lowering factor from the stomach : an experimental study in rats. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 60. Published
 61. Published
 62. Published
  Grünfeld, F., & Groenendijk, M. (1982). Ambtenaren en diplomaten bij Buitenlandse Zaken. In - (pp. 0-41)
 63. Published
 64. Published
 65. Published
 66. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). De bescherming van werknemersgronden binnen de individuele arbeidsverhouding. In K. Rimanque (Ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen (pp. 147-242). Kluwer.
 67. Published
 68. Published
 69. Published
  van der Zee, J. (1982). De vraag naar diensten van de huisarts. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 70. Published
  van Moppes, F. I., & van den Hoogenband, C. R. (1982). Diagnostic and therapeutic aspects of inversion trauma of the ankle joint. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 71. Published
  Tangelder, G. J. (1982). Distribution and orientation of blood platelets flowing in small arterioles. Maastricht: Krips Repro Meppel.
 72. Published
  Kitslaar, P. J. E. H. M. (1982). Doppler ultrasound tests in the diagnosis of chronic aortoiliac obstruction. Utrecht: Uitgeversmaatschappij Huisartsenpers B.V.
 73. Published
 74. Published
  Diederiks, J. P. M. (1982). Herstel en revalidatie na hartinfarct. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 75. Published
 76. Published
  Beekers, R. J. M. (1982). Interpersoonlijke vaardigheidstherapieën voor kansarmen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 77. Published
  Walther, F. J. (1982). Intrauterine malnutrition : neonatal and early childhood morbidity. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 78. Published
  Willems, J. C. M. (1982). Nederlanders en vreemdelingen. In Grondrechten; Commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (pp. 66-113). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 79. Published
  Brugada i Terradellas, P. (1982). New observations on the role of the A-V junction in tachycardias in man. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 80. Published
  Hoeks, A. P. G. (1982). On the development of a multi-gate pulsed Doppler system with serial data-processing. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 81. Published
  Rauws, W. J. M. (1982). Overzicht referaat: DE Comité V.G.V-wet: beschermd statuur van de werknemersafgevaardigden. In Werknemersinspraak in veiligheidsbeleid (pp. 111-146). Kluwer.
 82. Published
 83. Published
  Bär, F. W. H. M. (1982). The correlation between the electrocardiogram and the left ventriculogram. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 84. Published
  Evenwel, R. T. (1982). The development of spontaneous hypertension in rats. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 85. Published
  Grünfeld, F., Baehr, P. R., Everts, P. P., & de Vries, G. (1982). The foreign policy process in the Netherlands. Two cases of foreign policy-making: the impact of the Middle East crisis of 1973, the modernization of nuclear weapons in Western Europe. In International Science Association Rio de Janeiro: World Congress.
 86. Published
 87. Published
  Breslau, P. J. (1982). Ultrasonic duplex scanning in the evaluation of carotid artery disease. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 88. Published
  Weidema, W. F. (1982). Whole gut irrigation and antimicrobial prophylaxis in elective colorectal surgery. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 89. Published
  Marres, E. H. M. A. (1982). Het taal- en spraakgestoorde kind. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.19820122em
 90. Published
  van der Linden, A. J. S. (1982). Orthopaedie van vandaag. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.19820319al
 91. Published
 92. Published
  Greve, L. H. (1982). Rontgenscherm en rookgordijn. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19821008lg
 93. 1983
 94. Published
 95. Published
 96. Published
 97. Published
 98. Published
  van Renterghem, R. J. (1983). Aortic valve geometry during the cardiac cycle. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 99. Published
 100. Published
  Vegt, P. A. (1983). Cell mediated immunity toward kidney cells : an experimental study in dogs. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 101. Published
  van Engelshoven, J. M. A. (1983). Computed tomography in gynaecological malignancies. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 102. Published
  Bouhuijs, P. A. J. (1983). De ontwikkeling van het praktisch medisch onderwijs in de huisartspraktijk. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 103. Published
  Oosterhuis, H. (1983). Een homo- annex mannenbevrijding binnen de Gemeinschaft der Eigenen. In W. Sengers (Ed.), Verslagboek van de Tweede Jaarmarkt voor Lesbische en Homostudies (pp. 43-47). Rotterdam: Erasmus Universiteit.
 104. Published
  Smit, D. A. (1983). Efficacy of orally administered ritodrine after initial intravenous therapy. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 105. Published
 106. Published
 107. Published
 108. Published
  van Geelen, J. A. C. A. (1983). Hemodiafiltration : the simultaneous application of hemodialysis and hemofiltration. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 109. Published
  Pop, P. (1983). Het carcinoom in de resectiemaag : een endoscopische en histologische studie. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 110. Published
  Boots, J. M. M. (1983). Het werk van de huisarts : resultaten van een functie-analyse in 93 huisartspraktijken. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 111. Published
 112. Published
  Oosterhuis, H. (1983). Homosocial resistance to Hirschfeld's homosexual putsch. The "Gemeinschaft der Eigenen", 1899-1914. In M. Duyves, & et al. (Eds.), Among Men, Among Women. Sociological and historical recognition of homosocial arrangements (pp. 305-314). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 113. Published
 114. Published
 115. Published
  Stapert, J. W. J. L. (1983). Intramedullaire osteosynthese van het femur. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 116. Published
 117. Published
  Busman, D. C. (1983). Results of highly selective vagotomy. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 118. Published
  Sohier, R. (1983). Return to Zion : gender identity and religion in a proscriptive subculture. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 119. Published
  Staal, M. J. (1983). Some aspects of infection surveillance in open-heart surgery. Maastrciht: Rijksuniversiteit Limburg.
 120. Published
 121. Published
  Wetzels, L. C. G. (1983). Ultrasonographical aspects of follicle growth. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 122. Published
  Kuipers, H. (1983). Variability of physiological responses to exercise. Haarlem: Vrieseborch.
 123. Published
 124. Published
  Bosman, F. T. (1983). Tussen kunst en wetenschap. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19830225fb
 125. Published
  Boorder, T. (1983). Zou Coronel nu tevreden zijn? Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19830325tb
 126. Published
 127. Published
 128. Published
 129. Published
  Rutten, F. F. H. (1983). Privatisering en deregulering in de gezondheidszorg. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19830923fr
 130. Published
 131. Published
 132. Published
  van Wijmen, F. C. B. (1983). Recht op kwaliteit. Deventer: Kluwer. https://doi.org/10.26481/spe.19831007fw
 133. Published
  Appels, A. (1983). Cultuur en ziekte. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19830511aa
 134. Published
 135. 1984
 136. Published
 137. Published
  Weeda-Mannak, W. L. (1984). Anorexia nervosa : towards an early identification. Hilversum: Rijksuniversiteit Limburg.
 138. Published
 139. Published
  Smulders, P. G. W. (1984). Bedrijfskenmerken en ziekteverzuim in de jaren zestig en tachtig : een vergelijkende studie. Den Haag: Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO.
 140. Published
 141. Published
 142. Published
  de Boer, J. E. G. (1984). Branched chain amino acid metabolism in portal-systemic shunting : experimental studies in the rat. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 143. Published
  Griez, E. J. L., & van den Hout, M. A. (1984). Carbon dioxide and anxiety : an experimental approach to a clinical claim. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 144. Published
 145. Published
  Oosterhuis, H. (1984). De Gemeinschaft der Eigenen. Een beweging voor mannelijke cultuur. In M. Vermeulen, & et al. (Eds.), Homoseksualiteit en fascisme (pp. 5-11). Utrecht: Afku/COC.
 146. Published
  Oosterhuis, H. (1984). De homo als kennisobject en bekentenisdier. In M. V. Lieshout (Ed.), Ontmaskering van de homo-identiteit (pp. 25-43). Amsterdam: De Woelrat.
 147. Published
  van Zutphen, W. M. (1984). De taken van de huisarts : resultaten van een taakanalyse in 91 huisart[s]praktijken. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 148. Published
  de Boer, R. (1984). Epidural anaesthesia during labour. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 149. Published
  Willems, J. C. M. (1984). Grotius and international law. In Hugo Grotius 1583-1983; Maastricht Hugo Grotius Colloquium, Faculty of Law University of Limburg (pp. 42-54). Assen: Van Gorcum.
 150. Published
 151. Published
  Oosterhuis, H. (1984). Homo-erotiek en mannenbond. In W. Sengers (Ed.), Congresboek van de derde landelijke jaarmarkt voor lesbische en homostudies (pp. 84-88). Rotterdam: Erasmus Universiteit.
 152. Published
 153. Published
  Arends, J. W. (1984). Immunocytochemical studies in colorectal carcinoma. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 154. Published
  Costongs, G. M. P. J. (1984). Intra-individual variations and critical differences of clinical laboratory parameters. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 155. Published
 156. Published
  Grünfeld, F. (1984). Nederland en het Midden-Oosten. Het Arabisch olie-embargo 1973/1974. De verplaatsing van de Nederlandse ambassade in Israël 1980. Leiden: Instituut voor Internationale Studiën, Rijksuniversiteit Leiden.
 157. Published
 158. Published
 159. Published
  den. Dulk, K. (1984). Pacemaker & tachycardia. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 160. Published
  Gouma, D. J. (1984). Percutaneous transhepatic drainage in obstructive jaundice. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 161. Published
 162. Published
 163. Published
 164. Published
 165. Published
 166. Published
  Rijkmans, B. G. (1984). Six day kidney preservation : combined hypothermic and normothermic perfusion. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 167. Published
  Rauws, W. J. M., (1984). T.B.H. 1984, , (Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983), Sep 19, 1983. (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht; No. 222901).
 168. Published
  van de Waart, P. (1984). The role of factor Va in the formation and function of the prothrombinase complex. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 169. Published
  van Rijn, J. L. M. L. (1984). The role of platelet phospholipids in prothrombin and factor X activation. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 170. Published
  Hasaart, T. H. M. (1984). Umbilical and uterine blood flow in pregnant sheep. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 171. Published
  Knibbe, R. A. (1984). Van gangbaar tot problematies drankgebruik. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 172. Published
 173. Published
  Jansen, J. C. (1984). Bezig zijn met geschiedenis. Assen [etc.]: Van Gorcum. https://doi.org/10.26481/spe.19841129jj
 174. 1985
 175. Published
 176. Published
  Doorman, M. (1985). Het vrijheidsbegrip bij Schopenhauer. In H. Philipse, & C. van Eck (Eds.), Praesidium Libertatis (pp. 278-285). Eburon Academic Publishers.
 177. Published
  de Jong, J. (1985). Met goed fatsoen: De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700 - 1780. (Hollandse Historische Reeks). Den Haag: De Bataafsche Leeuw.
 178. Published
 179. Published
  de Jong, J., Prak, M. R., & Kooijmans, L. (1985). State and status in the eighteenth century. Three cities in Holland: Hoorn, Gouda and Leiden. In Burgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland: Studien zur Sozialgeschichte des europaischen Burgertums im Mittelalter und in der Neuzeit (pp. 183). (Stadteforschung). Cologne/Vienna: Bohlau Verlag.
 180. Published
 181. Published
  Hamulyak, K. (1985). Aspects of the haemostatic mechanism in newborns. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 182. Published
 183. Published
 184. Published
 185. Published
 186. Published
  Reinders, J. F. M. (1985). De grendelpen : een methode ter behandeling van meerfragment- en etagefracturen van de femurschacht. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 187. Published
 188. Published
  Oosterhuis, H., Kolpa, R., Schut, T., & van Vorselen, L. (1985). Fascisme en homoseksualiteit. Amsterdam: SUA/De Woelrat.
 189. Published
 190. Published
  Baeten, C. G. M. I. (1985). Haemorrhoids : evaluation of methods of treatment. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 191. Published
  Oosterhuis, H. (1985). Heb mannen lief, maar wees niet homoseksueel. Homoseksualiteit, mannenbond, fascisme. In R. Kolpa, H. Oosterhuis, T. Schut, & L. V. Vorselen (Eds.), Fascisme en homoseksualiteit (pp. 51-78). Amsterdam: SUA/De Woelrat.
 192. Published
  Oosterhuis, H. (1985). Homoseksualiteit en antifascisme. Over Klaus Manns 'Homoseksualiteit en fascisme'. In R. Kolpa, H. Oosterhuis, T. Schut, & L. V. Vorselen (Eds.), Fascisme en homoseksualiteit (pp. 79-82). Amsterdam: SUA/De Woelrat.
 193. Published
 194. Published
  de Koning, R. W. (1985). Human hepatocellular membrane antigens : studies on PLC/PRF/5 cells. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 195. Published
  Willems, J. C. M. (1985). Kernwapens en mensenrechten; enkele aanzetten voor studie en discussie. In A. Beirlaen (Ed.), Kernwapens en recht (pp. 57-96). Antwerpen.
 196. Published
  Halfens, R. J. G. (1985). Locus of control : de beheersingsorientatie in relatie tot ziekte- en gezondheidsgedrag. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 197. Published
  van Ooij, A. (1985). Operatieve behandeling van verschillende vormen van kyfose van de wervelkolom. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 198. Published
  van Erp, W. F. M., & Krepel, V. M. (1985). Percutane transluminale angioplastiek van bekken- en beenarterien. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 199. Published
 200. Published
 201. Published
 202. Published
 203. Published
 204. Published
  Grünfeld, F. (1985). The Netherlands and the Middle East - Two foreign policy crisis. In P. P. Everts (Ed.), Controversies at Home: Domestic Factors in the Foreign Policy of The Netherlands (pp. 157-178). Dordrecht-Boston-Lancaster: Martinus Nijhoff.
 205. Published
 206. Published
  Groenewegen, G. (1985). Vascular endothelial cells in immune reactions. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 207. Published
 208. Published
 209. Published
  Groot, L. M. J. (1985). Budgettering : een keerpunt. Assen: VAN GORCUM ASSEN/MAASTRICHT. https://doi.org/10.26481/spe.19850301lg
 210. Published
  Albers, W. (1985). De ongrijpbare zekerheid. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19850627wa
 211. Published
 212. Published
 213. Published
 214. Published
  Allessie, M. A. (1985). Cirkels in het hart. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19851101ma
 215. Published
  Grünfeld, F., & Baehr, P. R. (1985). Goedkope solidariteit; Mensenrechten en buitenlands beleid. Intermediair, 53-59.
 216. Published
  Knipschild, P. (1985). Epidemiologie in de contramine. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19851122ps
 217. 1986
 218. Published
 219. Published
 220. Published
 221. Published
  Horbach, G. J. M. J. (1986). Albumin metabolism and aging. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 222. Published
 223. Published
 224. Published
 225. Published
  Grünfeld, F. (1986). De relatie Nederland-Israël 1973-1985. (CIDI Informatie; No. (12) 1). Den Haag: CIDI.
 226. Published
  Heijke, J. A. M. (1986). Het researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 227. Published
 228. Published
 229. Published
  Herpers, M. J. H. M. (1986). Intermediate filament expression in human neuro-ectodermal brain tumors. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 230. Published
 231. Published
 232. Published
  Böhm, R. O. B. (1986). Mild hypertension : studies on pathophysiology and treatment. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 233. Published
  Antonissen, A. C. J. M. (1986). Modulation of antibacterial resistance by subcellular preparations from "Listeria monocytogenes". Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 234. Published
  de Ree, J. M. (1986). Molecular and serological characterization of p fimbriae from uropathogenic escherichia coli. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 235. Published
 236. Published
 237. Published
  Schmidt, A. J. M. (1986). Persistence behavior of chronic low back pain patients : a medical psychological study. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 238. Published
  Beckers, B. M. C. (1986). Persoonlijke vaardigheidstherapieen voor kansarmen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 239. Published
  Jonkers, R. (1986). Publieksvoorlichting over borstkanker en borstzelfonderzoek. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 240. Published
 241. Published
 242. Published
 243. Published
  van Mechelen, R. (1986). Single and dual chamber pacing in patients with conduction disorders. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 244. Published
  van Deijk, W. A. (1986). Studies on the influence of cancer and hormonal cancer treatment on haemostatic parameters. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 245. Published
 246. Published
  Mooij, J. M. V. (1986). Studies on the pharmacokinetics and antihypertensive action of verapamil. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 247. Published
  Go, P. M. N. Y. H. (1986). The continent ileostomy. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 248. Published
  Voorhoeve, R. (1986). The diagnosis of deep venous thrombosis. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 249. Published
  Heijke, J. A. M. (1986). The researchcentre for education and labour market. (ROA Reports; No. 1E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 250. Published
  Hamilton, C. J. C. M. (1986). The role of ultrasound in the fertility clinic. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 251. Published
 252. Published
  van Binsbergen, J. J. (1986). Zoutconsumptie en bloeddruk in een huisartspraktijk. Amsterdam: Rodopi.
 253. Published
 254. Published
 255. Published
  Hasman, A. (1986). Naar een zekere toekomst? Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19860418ah
 256. Published
  Vrieze, O. J., Stevens, S. A. M. J., & Derks, J. J. M. (1986). Een Simulatiepakket voor Job-Shop Problemen.
 257. Published
  Jolles, J. (1986). Het neuro-weten en de geest. Maastricht: Maastricht University. https://doi.org/10.26481/spe.19860523jj
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...300 Next