Explore

67651 - 67700 out of 68,975Page size: 50
 1. 1994
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Goldbohm, R. A., van den Brandt, P. A., van 't Veer, P., Brants, H. A. M., Dorant, E., Sturmans, F., & Hermus, R. J. J. (1994). A prospective cohort study on the relation between meat consumption and the risk of colon cancer. Cancer Research, 54(3), 718-723.
 5. Published
  Bakker, H. M. (1994). Accelerin : the activated form(s) of human blood coagulation factor V. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 6. Published
 7. Published
 8. Published
  van Eijs, P. W. L. J. (1994). Adjustment costs in a manpower forecasting model. (ROA Research Memoranda; No. 3E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 9. Published
  Paulussen, T. G. W. (1994). Adoption and implementation of AIDS education in Dutch secondary schools. Utrecht: Landelijk Centrum GVO.
 10. Published
 11. Published
  van Luijk, S. J. (1994). Al doende leert men : enkele studies naar aspecten van betrouwbaarheid en validiteit over de toetsing van vaardigheden. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 12. Published
 13. Published
  van Basten, J. P., van Hoek, B., de Bruine, A. P., Arends, J. W., & Stockbrügger, R. W. (1994). Ampullary carcinoid and neurofibromatosis: case report and review of the literature. Netherlands Journal of Medicine, 44(6), 202-206.
 14. Published
  Borghans, L., van Eijs, P. W. L. J., & de Grip, A. (1994). An evaluation of labour market forecasts by type of education and occupation for 1992. (ROA Reports; No. 4E). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 15. Published
  Jorna, T. H. J. M. (1994). Analysis of respiratory impairment due to occupational exposure. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 16. Published
  Staal- Brekel van den, A. J., Schols, A. M. W. J., ten Velde, G. P. M., Buurman, W. A., & Wouters, E. F. M. (1994). Analysis of the energy balance in lung cancer patients. Cancer Research, 54(24), 6430-6433.
 17. Published
  Wieling, M., & de Grip, A. (1994). Arbeidsmarktinformatie naar bedrijfssector, beroep en opleiding voor de provincie Noord-Holland. (ROA Reports; No. 1). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 18. Published
  Ramaekers, G. W. M. (1994). Arbeidsmarktscanner Rijksuniversiteit Limburg : basismeting cohort '92. (ROA Reports; No. 7). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 19. Published
 20. Published
  Vaassen, E. H. J. (1994). Auditors' decision processes in audit planning stage materiality judgments. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 21. Published
 22. Published
  Borghans, L., & Willems, E. (1994). Baanzoekduren van hbo'ers onder de loep. (ROA Research Memoranda; No. 4). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 23. Published
  Jolly, B. C. (1994). Bedside manners : teaching and learning in the hospital setting. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 24. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming. In B. Mergits (Ed.), Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan (pp. ???-???). Kluwer.
 25. Published
  Hermans, R. H. M. (1994). Behavioral sequelae of perinatal hypoxia in the rat. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 26. Published
  Quaedvlieg, H. M. J. (1994). Beperkingen op het grondrecht op een rechtsmiddel. In H. E. Boer de, W. H. Boom van, & J. Hullu de (Eds.), Rechtmiddelen in de toekomst (pp. 109-117). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 27. Published
 28. Published
 29. Published
  van Poppel, G. A. F. C. (1994). Beta-carotene and cancer risk : a trial in smokers using biomarkers as intermediate endpoints. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 30. Published
 31. Published
  Schilderman, P. A. E. L. (1994). BHA and cancer risk : the role of prostaglandin H synthase in the carcinogenicity of butylated hydroxyanisole. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 32. Published
 33. Published
 34. Published
  Ramaekers, G. W. M., & Smoorenburg, M. S. M. (1994). Centrum vakopleiding en arbeidsmarktpositie van ex-cursisten. (ROA Reports; No. 11). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 35. Published
 36. Published
 37. Published
  Lousberg, H. B. (1994). Chronic pain : multiaxial assessment and behavioral mechanisms. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 38. Published
 39. Published
  Kuipers, J. (1994). Combinatorial methods in cooperative game theory. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 40. Published
  Wackers, G. L. (1994). Constructivist medicine. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 41. Published
  Efremov, D. G. (1994). Correlation of genotype and phenotype in Beta-thalassemia. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg.
 42. Published
  Rutten-van Mölken, M. P. M. H. (1994). Cost and effects of pharmacotherapy in asthma and COPD. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 43. Published
  Schrander, J. J. P. (1994). Cow's milk protein intolerance in infants. Maastricht: Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
 44. Published
 45. Published
  Borghans, L., & Hoevenberg, J. (1994). De arbeidsmarkt voor een studierichting biomedische technologie. (ROA Reports; No. 9). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 46. Published
  van de Loo, P. J. E., & van der Velden, R. K. W. (1994). De arbeidsmarktpositie van hbo'ers. (ROA Research Memoranda; No. 5). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 47. Published
 48. Published
  Borghans, L., de Grip, A., & Hoevenberg, J. (1994). De bruikbaarheid van deelmarktinformatie voor het informatiesysteem onderwijs-arbeidsmarkt. (ROA Reports; No. 13). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
 49. Published
  van den Biggelaar, G. J. M. (1994). De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie. Arnhem: Gouda Quint.
 50. Published
  Rauws, W. J. M. (1994). De juridische aard van de collectieve arbeidsovereenkomst. In M. Rigaux (Ed.), CAO-recht (pp. ???-???). Kluwer.
 51. Published
  Kardaun, M. S. J. M. (1994). De keerzijde van de Verlichting. Een Jungiaanse interpretatie van Goethes ballade Erlkönig. In J. V. Meurs (Ed.), Jaarboek van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie (pp. 16-32)