View graph of relations
 1. 2018
 2. Published
 3. Published
  de Vocht, D. (2018). Commentaren bij art. 5 tot en met 8 EVRM. In Tekst en Commentaar Strafvordering
 4. Published
  de Vocht, D. (2018). Commentaren bij art. 512 e.v. Sv. In Commentaar Strafvordering
 5. Published
  de Vocht, D. (2018). Protecting children in conflict with the law: Procedural safeguards for juvenile suspects under Directive 2016/800. In Protecting Children in Conflict with the Law: Procedural Safeguards for Juvenile Suspects under Directive 2016/800 Hart Publishers.
 6. 2017
 7. Published
 8. 2016
 9. Published
  Vanderhallen, M., van Oosterhout, M., Panzavolta, M., & de Vocht, D. L. F. (Eds.) (2016). Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective (II). (Human Rights Series). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
 10. Published
  de Vocht, D. L. F., (2016). NBSTRAF 2016, , (), No. NL:HR:1792, Jul 07, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 11. 2015
 12. Published
  de Vocht, D. L. F., Panzavolta, M., Vanderhallen, M., & van Oosterhout, M. (2015). Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective. (Maastricht Centre for Human Rights). Cambridge (etc.): Intersentia.
 13. Published
  de Vocht, D. L. F. (2015). Introduction. In M. Panzavolta, D. L. F. De Vocht, M. V. Oosterhout, & M. Vanderhallen (Eds.), Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective (pp. 1-50). (Maastricht Centre for Human Rights). Cambridge (etc.): Intersentia.
 14. Published
  de Vocht, D. L. F., (2015). NBSTRAF 2015, , (), No. NL:HR:1792, Jul 07, 2015. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 15. Published
  de Vocht, D. L. F., & van Oosterhout, M. (2015). Protecting Juvenile Suspects in a Pedagogical but Punitive Context: Country Report the Netherlands. In M. Panzavolta, D. L. F. De Vocht, M. V. Oosterhout, & M. Vanderhallen (Eds.), Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective (pp. 241-312). (Maastricht Centre for Human Rights). Cambridge (etc.): Intersentia.
 16. Published
  de Vocht, D. L. F., & Panzavolta, M. (2015). Transversal analysis of the country reports: general patterns. In M. Panzavolta, D. L. F. de Vocht, M. Oosterhout, & M. Vanderhallen (Eds.), Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective (pp. 369-418). (Maastricht Centre for Human Rights). Cambridge (etc.): Intersentia.
 17. 2014
 18. Published
  Claessen, J. A. A. C., & de Vocht, D. L. F., (2014). NBSTRAF 2014, , (Rishi-zaak), Dec 23, 2013. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 19. Published
 20. 2013
 21. Published
 22. Published
  de Vocht, D. L. F. (2013). Art. 6 EVRM en het recht op een eerlijk proces: criminal charge. In J. H. Gerards (Ed.), SDU commentaar EVRM deel I materiële rechten (pp. 233-260). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 23. Published
  de Vocht, D. L. F. (2013). Art. 6 EVRM het recht op een eerlijk proces: aard en reden van de beschuldiging. In J. H. Gerards (Ed.), EVRM commentaar: deel I materiële rechten (pp. 392-397). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 24. Published
  de Vocht, D. L. F. (2013). Commentaar bij art. 5 tot en met 8 EVRM. In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 2781-2839). Deventer: Kluwer.
 25. Published
  de Vocht, D. L. F., & Vanderhallen, M., (2013). NBSTRAF 2013, , (), Dec 07, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 26. 2012
 27. Published
 28. Published
  de Vocht, D. L. F. (2012). Europese procedurele waarborgen voor de jeugdige verdachte: over kwetsbaarheden en te nemen hindernissen. In J. Claessen, & D. D. Vocht (Eds.), Humaan Strafwerk: liber amicorum voor Gerard de jonge (pp. 369-390). Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
 29. Published
 30. Published
  de Vocht, D. L. F., (2012). NBSTRAF 2012, 292, (), No. 292, Jul 03, 2012. (Nieuwsbrief Strafrecht; No. 222629).
 31. Published
 32. 2011
 33. Published
  de Vocht, D. L. F. (2011). Commentaar bij art. 5 t/m 8 EVRM. In Tekst en commentaar Strafvordering (pp. 2388-2435). (9e dr.). Deventer: Kluwer.
 34. Published
 35. Published
  de Vocht, D. L. F. (2011). Miranda verder uitgehold: recente jurisprudentiële ontwikkelingen en wat Europa daarvan kan leren. In F. Koenraadt, & R. Wolleswinkel (Eds.), Homo ludens en humaan strafrecht. Funderen ­ vergelijken ­ onderwijzen. Gedenkbundel dr. Peter Bal (pp. 161-178). Den Haag: Boom Lemma.
 36. 2010
 37. Published
  de Vocht, D. L. F. (2010). Poland. In E. Cape, Z. Namoradze, R. Smith, & T. Spronken (Eds.), Effective Criminal Defence in Europe (pp. 425-488). (Ius Commune Europaeum; No. 87). Antwerp: Intersentia.
 38. 2009
 39. Published
  de Vocht, D. L. F., & Spronken, T. N. B. M. (2009). Commentaar bij art. 5 t/m 8 EVRM. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en commentaar Strafvordering (pp. 2319-2366). (8e dr.). Deventer: Kluwer.
 40. Published
  de Vocht, D. L. F., (2009). EHRC 2009, , (Kulikowski t. Polen), May 29, 2009. (European Human Rights Cases; No. 222537).
 41. Published
  Spronken, T. N. B. M., Vermeulen, G., de Vocht, D. L. F., & van Puyenbroek, L. (2009). EU Procedural Rights in Criminal Procedings. Antwerp: Maklu.
 42. Published
  de Vocht, D. L. F., Spronken, T. N. B. M., Vermeulen, G., & van Puyenbroeck, L. (2009). EU Procedural Rights in Criminal Proceedings. Apeldoorn: Maklu.
 43. Published
 44. 2004
 45. Published
  de Vocht, D. L. F. (2004). Verdediging in postcommunistisch Polen: nieuwe regels omtrent het vrij verkeer in het licht van het EVRM. In A. H. Klip, A. L. Smeulers, & M. W. Wolleswinkel (Eds.), KriTies: Liber Amicorum et amicarum voor prof. mr. E. Prakken (pp. 87-101). Deventer: Kluwer.
 46. Published
 47. 2003
 48. Published
 49. Published
 50. Published
 51. Published
 52. Published
 53. Published
 54. Published
 55. 2002
 56. Published
 57. Published
 58. Published
 59. Published