Leiden procedurele waarborgen voor jeugdige verdachten tot effectieve participatie? Reflecties over het jeugdstrafproces in de voorfase vanuit empirisch perspectief

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)244-263
JournalTijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
Issue number3
Publication statusPublished - Sept 2019

Cite this