Researcher

Bollen-Vandenboorn, A.H.H.

Full professor - Personal chair, Associate Professor

View graph of relations
 1. 2019
 2. Published
 3. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Cursus Belastingrecht, Wegwijzer Pensioen. In Cursus Belastingrecht, Wegwijzer Pensioen (Cursus Belastingrecht). Kluwer.
 4. Published
 5. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 335-376). (Fiscale Geschriften; Vol. Nr. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 6. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2019). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (10 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 7. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (10 ed., pp. 213-266). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 8. Published
 9. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen. In M. J. G. A. M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht, Loonbelasting, Premieheffing, Studenteneditie 2019-2020 (pp. 187-255). Deventer: Wolters Kluwer.
 10. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Hoofdstuk IIC Levensloopregeling. In M. J. G. A. M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht, Loonbelasting, Premieheffing, Studenteneditie 2019-2020 (Vol. 2019-2020, pp. 255-263). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. Published
 12. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Periodieke uitkeringen. In C. G. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (Vol. Editie 2019, pp. 433-465). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 13. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2019). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In C. G. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (Vol. Editie 2019, pp. 539-577). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 14. 2018
 15. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Wat verbindt formeel belastingrecht met pensioen? In G. T. K. Meussen, & J. J. van den Broek (Eds.), Formeel & formidabel. Liber amicorum Prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen (pp. 19-26). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 16. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Levensloopregeling. In M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht: Loonbelasting, Premieheffing (Vol. 2018-2019, pp. 259-267). (Cursus Belastingrecht; Vol. 2018-2019). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Pensioenregelingen. In M. Weerepas (Ed.), Cursus Belastingrecht: Loonbelasting, Premieheffing (Vol. 2018-2019, pp. 189-259). (Cursus Belastingrecht; Vol. 2018-2019). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Periodieke uitkeringen. In C. C. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (2018 ed., pp. 415-447). (Fiscale Geschriften; Vol. 2018, No. 1). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 19. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In C. C. Dijkstra, & G. T. K. Meussen (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001, Met hoofdzaken loonbelasting (2018 ed., pp. 519-555). (Fiscale Geschriften; Vol. 2018, No. 1). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 20. Published
 21. Published
 22. Published
 23. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Hoofdstuk 5: Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 201-255). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 24. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2018). Hoofdstuk 6: DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 255-281). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 25. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2018). Hoofdstuk 8: Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (9 ed., pp. 325-365). (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 26. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2018). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (9 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 27. 2017
 28. Published
 29. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., Kramer, S., & Heller, K. (2017). Tax Treaty Netherlands - Germany. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2017 (Vol. dossier 2, pp. 42-74). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 30. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Hoofdstuk 8 Periodieke uitkeringen. In G. T. K. Meussen, & C. G. Dijkstra (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001: Met hoofdzaken loonbelasting (2017 ed., Vol. Inkomstenbelasting, pp. 411-442). (Fiscale Geschriften; Vol. Inkomstenbelasting, No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 31. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Levensloopregeling. In Cursus Belastingrecht 2017 Deel 4 Loonbelasting (Vol. 4, pp. 371-386). (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 32. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Pensioenregelingen. In Cursus Belastingrecht 2017 Deel 4 Loonbelasting (Vol. 4, pp. 301-370). (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 33. Published
 34. Published
 35. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 331-370). [Hoofdstuk 8] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 36. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2017). DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 255-286). [Hoofdstuk 6] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 37. Published
 38. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (Ed.) (2017). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (8 ed.) (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 39. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Werknemerspensioen in de loonsfeer, beroepspensioen en nettopensioen. In Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (8 ed., pp. 197-254). [Hoofdstuk 5] (Fiscale Geschriften; Vol. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 40. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2017). Hoofdstuk 10 Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In G. T. K. Meussen, & C. G. Dijkstra (Eds.), De Wet inkomstenbelasting 2001: Met hoofdzaken loonbelasting (2017 ed., Vol. Inkomstenbelasting, pp. 515-550). (Fiscale Geschriften ; Vol. Inkomstenbelasting, No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 41. 2016
 42. Published
 43. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). Flexibilization of the Old Age Pension Commencement Date Act. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessement 2016 (pp. 212-217). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 44. Published
 45. Published
 46. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., & Heller, K. (2016). The new Tax Treaty Netherlands - Germany: Labour. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1A, pp. 13-47). Maastricht: Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 47. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Weerepas, M. J. G. A. M., Didden, B., & Kramer, S. (2016). The new Tax Treaty the Netherlands - Germany: Pensions. In I. F. T. A. E. C. B. C. A. M. (Ed.), ITEM Cross Border Impact Assessment 2016 (Vol. 1B, pp. 48-85). Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility.
 48. Published
 49. Published
 50. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Fiscale pensioenontwikkelingen naar maatschappelijke opvatting. In J. H. M. Arts, B. Jansen, & J. J. A. M. Korving (Eds.), De internationalisering van het belastingrecht (pp. 43-50). Maastricht: Shaker Publishing.
 51. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Levensloopregeling. In Cursus Belastingrecht 4: Loonbelasting (pp. 369-384). [Hoofdstuk IIC] Deventer: Wolters Kluwer.
 52. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. (2016). Pensioenregelingen. In Cursus Belastingrecht 4: Loonbelasting (Vol. 4, pp. 303-368). [Hoofdstuk IIB] Deventer: Wolters Kluwer.
 53. 2015
 54. Published
 55. Published
 56. Published
 57. Published
 58. Published
  Staats, G. M. C. M., van Bijnen, H. P. M., Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Dieleman, B., Dietvorst, G. J. B., Lavrijssen, P. P. M., & Weishaupt, P. F. H. (2015). De toekomst van het pensioen van de ondernemer. Tilburg: Tilburg University.
 59. Published
 60. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2015). DGA: civiele en fiscale aspecten in Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). (6e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 61. Published
 62. Published
 63. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). (6e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 64. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 413-443). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 65. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Stip op de horizon: naar een arbeidsvormneutrale pensioendeling bij scheiding. In B. Starink, & M. R. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen (Dietvorstbundel: Opstellen aangeboden aan prof. dr. Gerry Dietvorst) (pp. 21-30). Deventer: Wolters Kluwer.
 66. Published
 67. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 527-563). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 68. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Update art. 3.80 t/m 3.87, 10a.5 en art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In J. W. V. D. Berg, A. A. Fase, J. Ganzeveld, G. T. K. Meussen, R. E. C. M. Niessen, L. J. A. Pieterse, & A. J. H. van Suilen (Eds.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Den Haag: Sdu Uitgevers.
 69. Published
 70. 2014
 71. Published
 72. Published
 73. Published
 74. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Staats, G. M. C. M., Dieleman, B., Dietvorst, G. J. B., Lavrijssen, P. P. M., Weishaupt, P. F. H., & van Bijnen, H. (2014). Het Ondernemerspensioen. Een reactie op de brief van de Staatssecretaris van Financiën 6 december 2013 (DB/2013/576). Interimrapport. Tilburg: Tilburg University.
 75. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 11: Nationale en internationale waardeoverdracht. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 369-416). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 76. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 5: Werknemerspensioen in de loonsfeer en beroepspensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 167-231). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 77. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2014). Hoofdstuk 6 Dga: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 233-259). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 78. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 8: Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 297-331). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 79. Published
 80. Published
 81. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (5 ed.) (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 82. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 409-439). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 83. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 523-559). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 84. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Update Art. 3.80 t/m 3.87, Art. 10a.5, Art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In J. W. V. D. Berge, A. A. Fase, J. Ganzeveld, G. T. K. Meussen, R. E. C. M. Niessen, L. J. A. Pieterse, & A. J. H. V. Suilen (Eds.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Den Haag: Sdu Uitgevers.
 85. 2013
 86. Published
 87. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Dietvorst, G. J. B., Goetstouwers, J. J. E. M., Schuurman, B. G. J., Visser, M. R., & Van Westing, M. C. C. (2013). Arbeidsvormneutraal pensioenkader: een logische vervolgstap. (Brochures Toekomstvoorzieningen; No. 9). Tilburg: Competence Centre for Pension Research - Tilburg University.
 88. Published
 89. Published
 90. Published
 91. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 239-273). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 92. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 179-204). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 93. Published
 94. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Van Ginkel, G., & Boumans, M. E. C. (2013). Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7005, 756-763.
 95. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Nationale en internationale waardeoverdracht. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 311-356). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 96. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR (update juni) Art. 3.80 t/m 3.83, art. 10a.5, art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 97. Published
 98. Published
 99. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR art. 3.84 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 100. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR art. 3.87 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 101. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 102. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 401-431). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 103. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet Inkomstenbelasting 2001 (pp. 507-542). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 104. Published
 105. Published
 106. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Werknemerspensioen in de loonsfeer en beroepspensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 119-178). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 107. 2012
 108. Published
Previous 1 2 Next