If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Case note
2018

Position Paper i.v.m. Rondetafelgesprek 'Pensioen verevening en Governance', op uitnodiging van Vaste Tweede Kamercommissie SZW

Bollen-Vandenboorn, A. H. H. & Dietvorst, G. J. B., 6 Jun 2018, 2 p..

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2010

EHRC 2010, 60, (Carson e.a. t. Verenigd Koninkrijk)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2010, No. 60, Mar 16, 2010. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2008

EHRC 2008, 42184/05, (Carson en anderen tegen Verenigd Koninkrijk)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2008, No. 42184/05, Nov 04, 2008. (European Human Rights Cases; No. 222537).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

FED 2008, , (Geen opgewekt vertrouwen door eigen onjuiste inlichting)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2008, Oct 05, 2007. (Fiscaal Tijdschrift FED).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2007

FED 2007, 40 666, (Privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen belanghebbende en leden van een leefgemeenschap)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2007, No. 40 666, Feb 10, 2006. (Fiscaal Tijdschrift FED).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

FED 2007, 41 273, (Moment van betaling door deelgenoot bepalend voor tijdstip van aftrek)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2007, No. 41 273, Sep 08, 2006. (Fiscaal Tijdschrift FED).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

FED 2007, 41 898, (Pand in gemengd gebruik, afschrijvingskosten kunnen niet aangemerkt worden als ondernemingskosten)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2007, No. 41 898, Apr 14, 2006. (Fiscaal Tijdschrift FED).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

NTFR 2007, , (commentaar bij HR 8 juni 2007(2 arresten))

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2007, Jun 08, 2007. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; No. 222467).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2005

FED 2005, 39250, (Geen aftrekbare verhuiskosten vanwege ontbreken zakelijke grondslag)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2005, No. 39250, May 20, 2005. (Fiscaal Weekblad FED; No. 222465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2004

FED 2004, 37 801, (Premievrijstelling bij volledige arbeidsongeschiktheid leidt niet tot verrekening, waardoor premies die vanwege premievrijstelling niet voldaan zijn, )

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2004, No. 37 801, Mar 12, 2004. (Fiscaal Weekblad FED; No. 222465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

FED 2004, 38 113, (Geen algemene aftrek verhuiskosten wegens ontbreken van "verhuizing")

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2004, No. 38 113, Sep 05, 2003. (Fiscaal Weekblad FED; No. 222465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2003

FED 2003, 38 198, (Afzien van gedeclareerde kosten en giften-aftrek in de zin van art. 47 Wet IB`1964)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2003, No. 38 198, Jun 27, 2003. (Fiscaal Weekblad FED; No. 222465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2002

FED 2002, 36 826, (Stelplicht en bewijslast mbt omvang van gebruikelijke beroepskosten)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2002, No. 36 826, Mar 22, 2002. (Fiscaal Weekblad FED; No. 222465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

FED 2002, 37 460, (Enkele besluit tot verkoop van voorheen verhuurde onroerende zaak ontneemt niet het bronkarakter aan die zaak. Bodemsaneringskosten zijn aftrekbaar)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2002, No. 37 460, Oct 18, 2002. (Fiscaal Weekblad FED; No. 222465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2001

FED 2001, 35 849, (Afschrijving bedrijfsmiddelen geschiedt naar regels die gesteld zijn voor het tijdvak waarin verplichtingen zijn aangegaan. Geen strijd met gelijkheid)

Bollen-Vandenboorn, A. H. H., 1 Jan 2001, No. 35 849, Nov 15, 2000. (Fiscaal Weekblad FED; No. 222465).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional