Researcher

Bollen-Vandenboorn, A.H.H.

Full professor - Personal chair, Associate Professor

View graph of relations
 1. 2015
 2. Published
 3. Published
 4. Published
  Staats, G. M. C. M., van Bijnen, H. P. M., Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Dieleman, B., Dietvorst, G. J. B., Lavrijssen, P. P. M., & Weishaupt, P. F. H. (2015). De toekomst van het pensioen van de ondernemer. Tilburg: Tilburg University.
 5. Published
 6. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2015). DGA: civiele en fiscale aspecten in Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). (6e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 7. Published
 8. Published
 9. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). (6e druk) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 10. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 413-443). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 11. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Stip op de horizon: naar een arbeidsvormneutrale pensioendeling bij scheiding. In B. Starink, & M. R. Visser (Eds.), Ondernemend met pensioen (Dietvorstbundel: Opstellen aangeboden aan prof. dr. Gerry Dietvorst) (pp. 21-30). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. Published
 13. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 527-563). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 14. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2015). Update art. 3.80 t/m 3.87, 10a.5 en art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In J. W. V. D. Berg, A. A. Fase, J. Ganzeveld, G. T. K. Meussen, R. E. C. M. Niessen, L. J. A. Pieterse, & A. J. H. van Suilen (Eds.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Den Haag: Sdu Uitgevers.
 15. Published
 16. 2014
 17. Published
 18. Published
 19. Published
 20. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Staats, G. M. C. M., Dieleman, B., Dietvorst, G. J. B., Lavrijssen, P. P. M., Weishaupt, P. F. H., & van Bijnen, H. (2014). Het Ondernemerspensioen. Een reactie op de brief van de Staatssecretaris van Financiën 6 december 2013 (DB/2013/576). Interimrapport. Tilburg: Tilburg University.
 21. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 11: Nationale en internationale waardeoverdracht. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 369-416). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 22. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 5: Werknemerspensioen in de loonsfeer en beroepspensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 167-231). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 23. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., & Dieleman, B. (2014). Hoofdstuk 6 Dga: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 233-259). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 24. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Hoofdstuk 8: Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 297-331). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 25. Published
 26. Published
 27. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (5 ed.) (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 28. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 409-439). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 29. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 523-559). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 30. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2014). Update Art. 3.80 t/m 3.87, Art. 10a.5, Art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In J. W. V. D. Berge, A. A. Fase, J. Ganzeveld, G. T. K. Meussen, R. E. C. M. Niessen, L. J. A. Pieterse, & A. J. H. V. Suilen (Eds.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Den Haag: Sdu Uitgevers.
 31. 2013
 32. Published
 33. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Dietvorst, G. J. B., Goetstouwers, J. J. E. M., Schuurman, B. G. J., Visser, M. R., & Van Westing, M. C. C. (2013). Arbeidsvormneutraal pensioenkader: een logische vervolgstap. (Brochures Toekomstvoorzieningen; No. 9). Tilburg: Competence Centre for Pension Research - Tilburg University.
 34. Published
 35. Published
 36. Published
 37. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Civiele en fiscale aspecten van pensioendeling. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 239-273). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 38. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). DGA: civiele en fiscale aspecten. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 179-204). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 39. Published
 40. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H., Van Ginkel, G., & Boumans, M. E. C. (2013). Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7005, 756-763.
 41. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Nationale en internationale waardeoverdracht. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 311-356). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 42. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR (update juni) Art. 3.80 t/m 3.83, art. 10a.5, art. 6.1 t/m 6.15 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 43. Published
 44. Published
 45. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR art. 3.84 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 46. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). NDFR art. 3.87 Wet IB 2001. In www.NDFR.nl Den Haag: Sdu Financiële en Fiscale utigevers.
 47. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen. (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 48. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Periodieke uitkeringen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001 (pp. 401-431). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 49. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Uitgaven voor lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. In R. E. C. M. Niessen (Ed.), De Wet Inkomstenbelasting 2001 (pp. 507-542). (Fiscale Geschriften; No. 1). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 50. Published
 51. Published
 52. Published
  Bollen-Vandenboorn, A. H. H. (2013). Werknemerspensioen in de loonsfeer en beroepspensioen. In A. H. H. Bollen-Vandenboorn (Ed.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen (pp. 119-178). (Fiscale Geschriften; No. 27). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 53. 2012
 54. Published