Explore

70851 - 70900 out of 71,873Page size: 50
 1. Case note › Professional
 2. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2003). JB 2003, 237, (Parafenbesluit. Bevoegdheid. Besluit), No. 237, Jul 16, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 3. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 249, (Effectief rechtsmiddel na schending redelijke-termijnvereiste bestuursrechter?), No. 249, Jul 04, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 4. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 254, (Hoor en wederhoor. Geheimhouding. Procesorde. Openbaarmaking.), No. 254, Jul 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 5. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 259, (Besluit; appellabel, rechtsoordeel), No. 259, Jul 23, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 6. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2003). JB 2003, 266, (Dwangsom, overtreding.), No. 266, Aug 20, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 7. Published
  van Maanen, G. E., (2003). JB 2003, 270, (Reputatieschade politieagenten), No. 270, Aug 07, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 8. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 273, (Recht op bijwonen zitting; botsing mensenrechten.), No. 273, Aug 22, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 9. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 276, (invordering bestuurlijke boete, vordering incassokosten bij dwangbevel), No. 276, Jul 02, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 10. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2003). JB 2003, 279, (Zorgvuldigheid. Motiveringsbeginsel.), No. 279, Jul 23, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 11. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 28, (twee-wegenleer, onaanvaardbare doorkruising), No. 28, Nov 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 12. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 280, (dood door schuld, strafrechtelijke vervolging decentraal openbaar lichaam), No. 280, Jul 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 13. Published
  Niessen, N. J. A. P. B., (2003). JB 2003, 281, (Hoorplicht. Kennelijk ongegronde klacht.), No. 281, Jul 07, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 14. Published
 15. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 29, (punitieve sanctie, criminal charge, evenredigheid, dwingend-wettelijk sanctiesysteem), No. 29, Nov 07, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 16. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 298, (Zelf in de zaak voorzien. Huursubsidie, advies. Huursubsidie, afwijking.), No. 298, Sep 17, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 17. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 299, (Omvang, geschil. Bepalingen van openbare orde), No. 299, Sep 17, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 18. Published
  Niessen, N. J. A. P. B., (2003). JB 2003, 30, (Storing op rechtsgeldig uitgesloten rekeningnummer. Verrijking.), No. 30, Oct 10, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 19. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 304, (Onrechtmatige daad. Civielrechtelijke aansprakelijkheid gemeente. Gebrekkig toezicht. Gebrekkige handhaving), No. 304, Aug 26, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 20. Published
 21. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 308, (Last onder dwangsom. Verdaging besluit op bezwaar. Opschorting begunstigingstermijn. Mogelijke legalisering?), No. 308, Jul 22, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 22. Published
 23. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2003). JB 2003, 321, (Adviseur. Zorgvuldigheid.), No. 321, Oct 23, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 24. Published
  van Maanen, G. E., (2003). JB 2003, 323, (Schadevergoeding, bijstandsfraude), No. 323, Sep 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 25. Published
  van Maanen, G. E., (2003). JB 2003, 328, (Schadevergoeding, Posttraumatische stress-stoornis), No. 328, Oct 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 26. Published
 27. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2003). JB 2003, 337, (Toetsing, ambthalve. Beroepschrift, stelbrief), No. 337, Oct 21, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 28. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2003). JB 2003, 342, (Appelverbod, doorbreking. Vervallen, verklaren, van eerdere uitspraak.), No. 342, Oct 22, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 29. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 344, (Schade. Besluit. Zelfstandig schadebesluit. Feitelijk handelen.), No. 344, Oct 29, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 30. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 346, (Goedkeuring bestemmingsplan. Habitatrichtlijn, hamsters.), No. 346, Oct 29, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 31. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 348, (Boete. Redelijke termijn. Talmen. Matiging.), No. 348, Sep 25, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 32. Published
  Heringa, A. W., (2003). JB 2003, 35, (Toetsing. Grondweg. EVRM. Sociale grondrechten), No. 35, Dec 04, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 33. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2003). JB 2003, 36 247, (Interne compensatie), No. 36 247, Jan 24, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 34. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 36, (Heroverweging en dictum in bezwaar), No. 36, Dec 04, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 35. Published
  Niessen, N. J. A. P. B., (2003). JB 2003, 361, (Voortvarendheid. Tussentijdse informatieverstrekking. Onderzoek uit eigen beweging.), No. 361, Sep 30, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 36. Published
  Niessen - Cobben, R. M. P. G., (2003). JB 2003, 37 605, (Termijnoverschrijding verschoonbaar?), No. 37 605, Apr 11, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 37. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 4, (Aanwijzingsbesluit Schiphol; belanghebbende), No. 4, Oct 16, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 38. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 42, (Aanvrager moet juistheid gegevens aannemelijk maken), No. 42, Nov 15, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 39. Published
  Niessen, N. J. A. P. B., (2003). JB 2003, 43, (Bestuursdwang. Bestuursrechtelijke voorziening. Klachtbehandelig. Termijnoverschrijding.), No. 43, Oct 23, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 40. Published
 41. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 55, (Omvang geding), No. 55, Jan 22, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 42. Published
  Gerards, J. H., (2003). JB 2003, 56, (Ongelijke behandeling. Voorkeursbehandeling bij kinderopvangplaatsen), No. 56, Jan 23, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 43. Published
 44. Published
 45. Published
 46. Published
 47. Published
  Peeters, M. G. W. M., (2003). JB 2003, 65, (Inwerkingtreding bestuurlijke dwangsom; formele rechtskracht), No. 65, Jan 24, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 48. Published
  Jansen, A. M. L., (2003). JB 2003, 66, (Aanvrager dient ook vertrouwelijke gegevens te verschaffen), No. 66, Jan 07, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 49. Published
  Albers, C. L. G. F. H., (2003). JB 2003, 73, (bestuurlijke boete, proceskostenveroordeling), No. 73, Jan 30, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).
 50. Published
 51. Published
  van der Linden, E. C. H. J., (2003). JB 2003, 76, (Aanvraag), No. 76, Jan 31, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).