Werking van het zorgsysteem

Dirk Ruwaard, Hans Maarse

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Hoe werkt het zorgsysteem in Nederland? Dit hoofdstuk geeft een beschrijving daarvan aan de hand van de zogeheten zorgdriehoek. Deze driehoek maakt onderscheid in een viertal actoren: de burgers in de rol van zorgvragers en verzekerden, de zorgaanbieders (individuele beroepsbeoefenaren en zorginstellingen), de verzekeraars/gemeenten vanuit de financiering en bekostiging van de zorg, en centraal de overheid en daaraan gelieerde instituten voor de besturing en organisatie van de zorg. Aan de hand van de driehoek wordt beschreven hoe zorgverlening, financiering en bekostiging plaatsvindt, en hoe daarop wordt gestuurd. Een zorgsysteem beoogt toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg te waarborgen. Dit worden systeemdoelen genoemd. Onder meer oplopende zorguitgaven en een krappe arbeidsmarkt maken dat er voortdurend aandacht moet zijn voor deze systeemdoelen. Aan de hand van een casus, meneer A. als oudere, alleenstaande en multimorbide patiënt, vindt op diverse plaatsen in dit hoofdstuk een reflectie plaats op de (uit)werking van ons zorgsysteem.
Original languageDutch
Title of host publicationLeerboek volksgezondheid en gezondheidszorg
EditorsKarien Stronks, Lex Burgdorf
Place of PublicationHouten
PublisherBohn Stafleu van Loghum
Chapter7
ISBN (Electronic)978-90-368-2624-2
ISBN (Print)978-90-368-2623-5
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this