Toplak and Mrak v. Slovenia (ECtHR, 34591/19 and 42545/19) – Positive obligations so that persons with disabilities can effectively vote

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Twee mensen die in een rolstoel zitten hebben geklaagd over tekortschietende toegankelijkheidsvoorzieningen in een Sloveens referendum en de EP-verkiezingen van 2019. Volgens het EHRM heeft een staat alleen niet voldaan aan zijn verplichtingen tot redelijke tegemoetkoming als sprake is van een ernstig benadelend effect voor de betrokkenen. Daarvan was hier geen sprake, nu de rolstoelers bij beide verkiezingen uiteindelijk wel hun stem konden uitbrengen, zij het eventueel met assistentie. Het voorzien in stemmachines acht het Hof niet nodig om overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel van art. 14 en art. 1 P12 EVRM te waarborgen.
Original languageEnglish
JournalEuropean Human Rights Cases Updates
Issue number21
Publication statusPublished - 28 Jan 2022

Court cases

CourtEuropees Hof voor de Rechten van de Mens
Date of judgement26/10/21
ECLI IDECLI:CE:ECHR:2021:1026JUD3459119

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Toplak and Mrak v. Slovenia (ECtHR, 34591/19 and 42545/19) – Positive obligations so that persons with disabilities can effectively vote'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this