Thema: mogelijkheden en grenzen van de participatiepedagogiek

P. Baggen, J. Masschelein, D. Wildemeesch

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)318-366
Number of pages49
JournalPedagogiek: Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming
Issue number20
Publication statusPublished - 1 Jan 2000

Cite this