Strafvordering ' Eindonderzoek: paragraaf 11.2 Vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren, commentaar op art. 510 en 511 Sv

P. Frielink

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1363-1370
JournalSdu Commentaar
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Cite this