Shoprecht bij DC-regelingen: shop till you drop?!

Elianne Janssen, Arjan Van 't Zelfde

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Met de komst van de Wet verbeterde premieregeling per 1 juli 2016 is het shoprecht van deelnemers in een premie- of kapitaalregeling verruimd. Deelnemers hebben de mogelijkheid bij pensionering te kiezen voor een vaste of een variabele uitkering. Uitvoerders die alleen vaste of alleen variabele uitkeringen aanbieden, moeten deelnemers wijzen op de mogelijkheid het pensioen bij een andere pensioenuitvoerder aan te kopen. In dit artikel nemen wij het shoprecht nader onder de loep. Wij gaan achtereenvolgens op hoofdlijnen in op de wettelijke grondslag van het shoprecht, het shoprecht bij bruto pensioenregelingen, het shoprecht bij netto pensioenregelingen, shoprecht in internationale context en belangrijke aandachtspunten op het gebied van communicatie en aansprakelijkheid in geval van shoprecht. Tot slot maken wij een balans op waarin wij afsluiten met een conclusie.
Original languageDutch
Article number2081/37
Pages (from-to)5-10
JournalTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Issue number5
Publication statusPublished - 22 Oct 2018

Cite this