Ontwikkeling van een beslismodel ter ondersteuning van prioriteitenstelling m.b.t. vaccinatieprogramma’s in Vlaanderen

Translated title of the contribution: Development of a decision model to prioritise vaccination programmes in Flanders

Jeroen Luyten*, Roselinde Kessels, Corinne Vandermeulen, Philippe Beutels

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportAcademic

82 Downloads (Pure)

Abstract

Vaccinatieprogramma’s zijn een hoeksteen van de volksgezondheid. De Vlaamse overheid heeft jaarlijks een vast budget gereserveerd om vaccins aan te kopen. Dit budget moet echter verdeeld worden over een steeds groter wordend aantal beschikbare vaccinkandidaten die bovendien ook nog eens gebruikt kunnen worden in een brede waaier aan mogelijke vaccinatiecombinaties en -strategieën. Prioriteiten stellen tussen al deze mogelijkheden is bijzonder moeilijk omdat verschillende aspecten (bv. veiligheid, effectiviteit, ziekte-ernst, besmettelijkheid, incidentie, prijs, maatschappelijke impact, etc.) tegelijkertijd moeten worden afgewogen. Welke vaccins uiteindelijk prioriteit krijgen heeft implicaties voor ziekte en welzijn van de bevolking want ‘kiezen is verliezen’. Een keuze om te investeren in het ene vaccinatieprogramma impliceert dat beschikbare middelen voor andere programma’s vervallen.

Het is wenselijk dat deze keuzes gebaseerd worden op een consistent, onderbouwd beslismodel dat rekening houdt met alle relevante facetten van vaccinatie. Het ontwikkelen van een beslismodel dat alles wat van tel is in kaart weet te brengen, zich aan wijzigende omstandigheden kan aanpassen, rekenschap kan geven van verschillende perspectieven en vervolgens een finaal oordeel kan vellen over welke aankoop van vaccins optimaal is, is echter een enorme - zo niet onmogelijke - taak. Beslissingsmodellen zijn m.a.w. altijd beperkt en kunnen dan ook enkel beslissingen assisteren maar ze zelf niet ‘maken’. Niettemin kunnen ze wel belangrijke structuur aanbrengen in de discussie en de beschikbare informatie verduidelijken. Het is de bedoeling van dit rapport om bij te dragen aan de ontwikkeling van zo een ondersteunend beslismodel voor de prioritering van vaccinatie voor de Vlaamse overheid.
Translated title of the contributionDevelopment of a decision model to prioritise vaccination programmes in Flanders
Original languageDutch
PublisherKU Leuven Institute for Healthcare Policy
Number of pages142
Publication statusPublished - Jan 2020

Cite this