Naar een stelsel met toekomst: Bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

Jos Lubberman, Linda Medendorp, Maaike Rutten, Esther Woertman, Björn Dekker, Stella Balikci, Frank Cörvers

Research output: Book/ReportReportProfessional

126 Downloads (Pure)

Abstract

Dit rapport is een product van acht sessies: drie onderzoekssessies om het vraagstuk te verhelderen en issues te inventariseren, drie ontwerpsessies om tot suggesties en scenario’s voor het stelsel en be-voegdheidsdomeinen te komen en twee sessies om de resultaten verder door te ontwikkelen met oplei-dingsscholen. Naast deze acht sessies is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd om het huidige stelsel in kaart te brengen, internationale lessen op te halen en van andere sectoren te leren. De resultaten zijn getoetst en doorontwikkeld met enkele experts. Deze aanpak houdt in dat we hier niet te maken heb-ben met een wetenschappelijk en representatief onderzoek naar inrichting en draagvlak van een nieuw stelsel. Het gaat om gerichte ideevorming voor een mogelijke andere inrichting, gebaseerd op gedegen sessies met een divers samengestelde vertegenwoordiging uit het veld (leraren, schoolleiders, bestuur-ders en lerarenopleiders). De nadere invulling van het bevoegdhedenstelsel alsmede de te maken keu-zes over de exacte invulling vallen buiten de scope van dit rapport.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherRegioplan
Number of pages62
Publication statusPublished - 2020

Publication series

SeriesROA External Reports

Cite this