Marktwerking als publiek belang bij onvoorziene omstandigheden: Schaarste, contractuele gebondenheid en de hoedanigheid van contractspartijen

Translated title of the contribution: The market as a public interest in unforeseen circumstances: Scarcity, contractual obligation and the capacity of contracting parties

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

16 Downloads (Pure)

Abstract

Wat zou het antwoord van het Nederlandse overeenkomstenrecht op plotselinge schaarste moeten zijn? In deze bijdrage staat de verhouding tussen schaarste, contractuele gebondenheid en publieke belangen centraal. Een markt, als verdelingsmechanisme van schaarse middelen en arbeid onder eindverantwoordelijkheid van de overheid, kan zelf als publiek belang worden beschouwd. Juist vanwege het denken in markten, kan het Nederlandse overeenkomstenrecht uitstekend worden uitgelegd in rechtseconomische termen. Vanuit rechtseconomisch perspectief is contractuele gebondenheid cruciaal voor een goed functionerende markt, ook bij plotselinge schaarste. Door een rechtseconomische analyse van het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden, wordt de afgelopen coronarechtspraak geplaatst in het kader van een ideale markt en bovendien aangegeven waar rechtseconomische concepten dat leerstuk kunnen verhelderen.
Translated title of the contributionThe market as a public interest in unforeseen circumstances: Scarcity, contractual obligation and the capacity of contracting parties
Original languageDutch
Article numberNTBR 2023/21
Pages (from-to)191-204
Number of pages14
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Issue number5
Publication statusPublished - 2023

JEL classifications

  • k12 - Contract Law
  • k00 - Law and Economics: General

Keywords

  • Contract law
  • Law and economics
  • Unforeseen problems

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The market as a public interest in unforeseen circumstances: Scarcity, contractual obligation and the capacity of contracting parties'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this