Het Voorontwerp modernisering personenvennootschappen; een prachtig nieuwbouwcomplex dat bijna uit de steigers is

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Het Voorontwerp modernisering personenvennootschappen biedt een nieuw, modern, compact en duidelijk wettelijk kader voor de Nederlandse personenvennootschappen. De personenvennootschap wordt een rechtspersoon met een eigen vermogen. Het doel van de regeling is het faciliteren van de ondernemer met een moderne en
toegankelijke regeling die bovendien passende bescherming geeft aan vennoten en schuldeisers van personenvennootschappen en die zekerheid biedt aan het handelsverkeer. Het voorontwerp is aan een consultatieronde onderworpen en breed uitgemeten in de literatuur. Het voorstel oogstte lof en ving kritiek. Na een kort historisch intermezzo wordt de nieuwe regeling op hoofdpunten besproken. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal aspecten dat, naar mijn mening, nog enige aandacht verdient: de naam van het samenwerkingsverband, het aandeel van de vennoot in de vennootschap en het vruchtgebruik en pandrecht.
Original languageDutch
Pages (from-to)2-9
Number of pages8
JournalTijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur
Issue number1
Publication statusPublished - Jan 2020

Cite this