Het optimaal ontwerp van keuze-experimenten: Hoe consumentenvoorkeuren nauwkeurig gemeten kunnen worden

Translated title of the contribution: The optimal design of choice experiments: How consumer preferences can be accurately measured

Roselinde Kessels*, Peter Goos, Martina Vandebroek

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Vandaag de dag worden veelvuldig keuze-experimenten uitgevoerd om te achterhalen welke karakteristieken van een product of dienst consumenten het meest aantrekkelijk vinden. Met de verzamelde informatie kunnen onderzoekers voorspellingen maken over de marktvraag van fictieve producten of diensten met het oog op het ontwikkelen van één of meerdere succesvolle nieuwe producten of diensten. Een keuze-experiment bestaat uit een aantal keuzesets van meestal twee, drie of vier keuze-alternatieven of profielen die elk een product of dienst beschrijven in termen van niveaus van een aantal attributen. Sommige van de profielen vertegenwoordigen bestaande producten of diensten terwijl andere fictieve of hypothetische goederen voorstellen. Aan potentiële consumenten wordt dan gevraagd om voor iedere keuzeset het alternatief aan te duiden dat ze prefereren. In dit artikel gaan we dieper in op het bepalen van de keuzesets die aan respondenten worden aangeboden en tonen we het belang aan van een zorgvuldig ontworpen experiment op de nauwkeurigheid van de resultaten.
Translated title of the contributionThe optimal design of choice experiments: How consumer preferences can be accurately measured
Original languageDutch
Pages (from-to)2-3
Number of pages2
JournalBusiness inzicht
Volume20
Publication statusPublished - Jan 2005
Externally publishedYes

Cite this