Het Deventer Novum: Over een mes, een geur-sorteerproef en een novumconstructie door de Hoge Raad [The Deventer reversal: On a knife, a scent line-up and the reversal construction of the Supreme Court]

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)979-994
JournalDelikt en Delinkwent
Volume33
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this