Ethische overwegingen bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen met diepe hersenstimulatie

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

140 Downloads (Pure)

Abstract

ACHTERGROND
Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; dbs) kan bij patiënten met een therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven. Voor andere psychiatrische indicaties moet dbs nog als experimentele behandeling gezien worden.
DOEL
Bespreken van ethische aspecten van dbs voor psychiatrische indicaties.
METHODE
Ethische bespiegeling.
RESULTATEN
In een behandelcontext zijn de ethische aspecten van dbs bij psychiatrische aandoeningen niet wezenlijk anders dan die welke zich voordoen bij psychotherapeutische of medicamenteuze behandelingen. Gezien de meer ingrijpende en invasieve aard van dbs is wel extra zorgvuldigheid vereist bij de indicatiestelling en het eventuele staken van deze therapie. Bij indicaties anders dan ocs is sprake van een experimentele context. Dit vereist dat men expliciet rekening houdt met onderzoeksethische aspecten en met name ook met wilsbekwaamheid.
CONCLUSIE
De medisch-ethische basisprincipes geven voldoende houvast voor klinische beslissingen over dbs voor psychiatrische aandoeningen. Bij de verdere ontwikkeling van dbs voor psychiatrische indicaties is proactieve reflectie op dergelijke ethische implicaties geboden.
Original languageDutch
Pages (from-to)662-666
Number of pages5
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume59
Issue number10
Publication statusPublished - 2017

Cite this