Een studie naar het gebruik van jeugd-GGZ in Zuid-Limburg

Translated title of the contribution: A study into the use of youth mental health care in South Limburg

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn Nederlandse gemeenten bestuurlijk en financieel
verantwoordelijk voor de gezondheidszorg voor de jeugd. De Jeugdwet vervangt niet alleen de wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet. Het doel van Jeugdwet is het verbeteren van eigen kracht van jeugdigen en hun ouders, meer ambulante zorg inzetten in plaats van dure specialistische hulp, het versterken van het opvoedkundig klimaat en gezinnen ondersteunen via een geïntegreerde aanpak. De jeugdzorg bestaat voor een deel uit curatieve geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar; de zogenoemde jeugd-GGZ. Dit rapport beschrijft een onderzoek naar het gebruik van de jeugd-GGZ (in Zuid-Limburg). De jeugd-GGZ werd tot 2014 onderverdeeld in eerstelijns en tweedelijns GGZ en sinds 2014 in generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Sinds de introductie van de Jeugdwet
zoeken gemeenten naar manieren om de jeugd-GGZ goed en efficiënt te organiseren. Veel gemeenten besteden daarbij aandacht aan het verbeteren van de samenhang tussen de jeugd-GGZ en het sociale domein om zo vroeg mogelijk de juiste hulp op maat te kunnen bieden. Hoewel uit verschillende studies blijkt dat het gebruik van jeugdzorg in Zuid-Limburg hoger is dan in andere delen van Nederland, zijn er weinig verklarende studies uitgevoerd, voornamelijk met betrekking tot de jeugd-GGZ. De 18 gemeenten in Zuid-Limburg hebben de Universiteit van Maastricht gevraagd om het gebruik van jeugd-GGZ in de regio Zuid-Limburg te onderzoeken.
Translated title of the contributionA study into the use of youth mental health care in South Limburg
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht
PublisherDatawyse / Universitaire Pers Maastricht
Number of pages99
ISBN (Print)9789462959231
Publication statusPublished - 30 Apr 2018

Cite this