Een oneigenlijk gebruikt nevendictum: de opdracht tot een `andere handeling'

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)188-196
JournalJurisprudentie Bestuursrecht Plus
Publication statusPublished - 1 Jan 2008

Cite this