Een `never ending story'? Opmerkingen over het onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandelingen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)115-131
JournalJurisprudentie Bestuursrecht Plus
Publication statusPublished - 1 Jan 2005

Cite this