Een empirische studie naar toezicht door rechters(-commissarissen) op curatoren in de praktijk

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Dit artikel doet verslag van een interview- en focusgroepenonderzoek waarin de interactie tussen rechters(-commissarissen) en faillissementscuratoren is onderzocht, alsook hun onderlinge afhankelijkheid en de invloed die zij over en weer hebben en uitoefenen. In dit verband komen de thema’s ervaring en expertise, informatieasymmetrie, beloning en activiteiten, en het benoemingenbeleid aan de orde. Geconcludeerd wordt dat het toezicht wordt gekenmerkt door een systeem van ‘high trust, high penalty’. Curatoren genieten een hoge mate van vertrouwen van de rechter-commissaris, maar de gevolgen van het schaden van het vertrouwen kunnen groot zijn. Mogelijkheden tot verbetering worden besproken.
Original languageDutch
Article numberTvl 2020/10
Pages (from-to)68-76
JournalTijdschrift voor Insolventierecht
Issue number1
Publication statusPublished - 16 Jan 2020

Cite this