De kwalificerende buitenlandse belastingplichtige in historisch en EU-rechtelijk perspectief

S. Kingma, M.G.H. Schaper

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Per 1 januari 2015 treedt art. 7.8art. 7.8 Wet IB 2001 in werking en zal alleen de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige recht hebben op dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. In dit artikel betogen de auteurs dat de wetgever met invoering van art. 7.8 Wet IB 2001 onvoldoende motiveert waarom bepaalde fundamentele keuzes uit het verleden worden verlaten. Bovendien achten de auteurs art. 7.8 Wet IB 2001 onverenigbaar met het EU-recht.
Original languageDutch
Pages (from-to)659-668
JournalWeekblad voor Fiscaal Recht
Issue number7049
Publication statusPublished - 1 Jan 2014

Cite this