De bestuurlijke boete. Een koekoeksei in het bestuursprocesrecht?

C.L.G.F.H. Albers, R.J.N. Schlössels

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)187-198
JournalNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Publication statusPublished - 1 Jan 2002

Cite this