De Amerikaanse en Belgische Vensterglasindustrie en de Nederlandse Diamantindustrie (circa 1880-1940). Vakbonden, Arbeidsorganisatie en Marktverhoudingen.

A. Knotter

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Cite this