Control en de Controllerfunctie

E.H.J. Vaassen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Management control en internal control zijn processen, ofwel onderling samenhangende activiteiten die ertoe moeten leiden dat organisaties ‘in control’ komen of blijven. De controller zal in meer of mindere mate steunen op management controls dan wel internal controls. De functie van controller wordt tegenwoordig op verschillende manieren ingevuld. Afhankelijk van de invulling die een bepaalde controller aan zijn functie geeft, zal hij in meer of mindere mate steunen op management control of internal control. De laatste decennia laten een ontwikkeling zien waarin de interne controle is opgeschoven van controle gericht op de betrouwbaarheid van informatie, via controle gericht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering, naar beheersing van de processen in organisaties en daarmee het huidige internal control. Daarmee vertoont internal control sterke overeenkomsten met management control. Dit artikel stelt dat, om te voorkomen dat de controller verwordt tot een statische functie die zich niet aanpast aan de veranderingen in de organisatie en haar omgeving, het onderscheid tussen management control en internal control moet worden losgelaten en dat de gesignaleerde convergentietendens tussen management control en internal control nastrevenswaardig is.
Original languageEnglish
Pages (from-to)146-154
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volumeapril
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jan 2003

Cite this