Case note to C-60/15 P (Saint Goblain Glass Deutschland v Europese Commission): access to EU ETS related information submitted by a member state to the EU commission and requested by an EU ETS industry: annotatie bij C-60/15 P

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

Abstract

Recht op toegang tot milieu-informatie; door lidstaat aan de Commissie overgelegde gegevens in het kader van broeikasgasemissiehandel; weigeringsgrond voor toegang tot milieu-informatie in verband met ernstige verstoring besluitvormingsproces; restrictieve uitleg Een Duits bedrijf verzoekt aan de Europese Commissie toegang tot een door Duitsland naar de Commissie toegezonden document met gegevens over installaties van dit bedrijf die door Duitsland verzameld zijn in het kader van de uitvoering van het systeem van broeikasgasemissiehandel. De Commissie geeft slechts gedeeltelijk toegang en weigert voor het overige in verband met de ernstige ondermijning van het besluitvormingsproces. Volgens het Hof is een restrictieve uitleg nodig van deze weigeringsgrond, en heeft het Gerecht deze weigeringsgrond niet voldoende restrictief geïnterpreteerd. Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht en verklaart het besluit van de Europese Commissie nietig.
Original languageEnglish
Project No.ECLI:EU:C:2017:540
File no.M en R 2017/115
Finished19/01/17
Publication statusPublished - 2017

Publication series

SeriesTijdschrift voor Milieu en Recht
Number115
Volume44(8) (p. 788-790)
ISSN0165-1137

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Case note to C-60/15 P (Saint Goblain Glass Deutschland v Europese Commission): access to EU ETS related information submitted by a member state to the EU commission and requested by an EU ETS industry: annotatie bij C-60/15 P'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this