Case note to C-191/14 (etc) Correction factor greenhouse gas emissions trading

Translated title of the contribution: Annotatie bij C-191/14 (etc): correctiefactor broeikasgasemissiehandel: (correctiefactor broeikasgasemissiehandel)

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

Abstract

Ongeldigverklaring van de door de Commissie vastgestelde uniforme correctiefactor die ten grondslag ligt aan de gratis toewijzing van broeikasgasemissierechten; beperking van de gevolgen van de ongeldigverklaring
Translated title of the contributionAnnotatie bij C-191/14 (etc): correctiefactor broeikasgasemissiehandel: (correctiefactor broeikasgasemissiehandel)
Original languageDutch
Number of pages2
Project No.ECLI:EU:C:2016:311
File no.MenR 2017/81
Finished28/04/16
ApplicantHof van Justitie EU
Publication statusPublished - 2017

Publication series

SeriesTijdschrift voor Milieu en Recht
Number6, p. 537-540
Volume44

Cite this