Behoeften in het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie, thuis of in het verpleeghuis: Een vragenlijstonderzoek onder verplegend en verzorgend personeel

Sascha Bolt*, Judith Meijers, J. van der Steen, Jos Schols, Sandra Zwakhalen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

DOEL: Deze studie onderzocht welk type en welke vormen van ondersteuning verplegend en verzorgend personeel nodig hebben bij het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie. Een ander doel was om een vergelijking te maken tussen de behoeften van personeel met verschillende opleidingsniveaus en werkend in de thuiszorg of in het verpleeghuis.

DESIGN: Een cross-sectioneel, beschrijvend vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd.

METHODEN: Er is een vragenlijst uitgezet onder Nederlands verplegend en verzorgend personeel, werkend in de thuiszorg of in het verpleeghuis. Dataverzameling vond plaats tussen juli en oktober 2018. Kwantitatieve vragenlijstgegevens werden geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistiek en de gegevens van de twee open vragen werden onderzocht door middel van een inhoudsanalyse.

RESULTATEN: De steekproef bestond uit 416 respondenten. Verplegend personeel met verschillende opleidingsniveaus en werkend in verschillende settings gaven grotendeels dezelfde behoeften aan. De meest onderschreven behoeften betroffen ondersteuning bij conflicten tussen naasten bij de besluitvorming over het levenseinde (58%), het omgaan met onbegrepen gedrag, zoals onrust of agressie (41%) en het herkennen van en omgaan met pijn (38%). De gewenste vorm van ondersteuning die het meest werd onderschreven, was intervisie (51%). Wanneer respondenten meer tijd zouden hebben om hun werk te doen, dan heeft het geven van persoonlijke aandacht de prioriteit.

CONCLUSIE: Verplegend en verzorgend personeel met verschillende opleidingsniveaus en werkend in de thuiszorg of het verpleeghuis, geven vergelijkbare ondersteuningsbehoeften aan bij het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met dementie en hun naasten.
Original languageDutch
Pages (from-to)13-21
JournalVerpleegkunde : Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
Volume35
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Cite this