AB 2015/255. Annotatie bij HvJ van 18 december 2014

J.E. van den Brink, Willemien den Ouden

Research output: Case notes: 1984 - 2018Case noteProfessional

50 Downloads (Pure)

Abstract

De bevoegdheid tot terugvordering van een Europese subsidie van een nationaal bestuursorgaan kan, wanneer die naar Nederlands recht niet bestaat, worden gevonden in een EU-verordening. De nationale rechter dient te beoordelen of de beginselen van rechtszekerheid en vertrouwen, in hun Unierechtelijke opvatting, zijn geëerbiedigd bij de terugvordering van de EU-subsidie, rekening houdend met het gedrag van zowel de subsidieontvanger als de nationale overheid.
Original languageDutch
Project No.ECLI:EU:C:2014:2462
File no.AB 2015/225.
Finished18/12/14
ApplicantHof van Justitie EU
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Publication series

SeriesAB Rechtspraak Bestuursrecht (AB)
Number225
Volume28

Cite this