Απώλεια τηϛ ιϑαγένειας: τασειϛ και κανονισμοί στην Ευρώπη (Loss of citizenship: trends and regulations in Europe)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Original languageEnglish
Title of host publicationΙδιότητα του πολίτη: Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνης σε συγκριτικές προοπτικές (Citizenship. History, norms and political discourse in comparative perspective)
EditorsD. Christopoulos, G. Kouzelis
Place of PublicationAthens
PublisherPatakis Publishers
Pages36-56
Publication statusPublished - 1 Jan 2012

Cite this