1992 …2020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2004

JB 2004, 115, (Nationale maatregel waardoor vergunning voor mijnexploitatie wordt verleend zonder milieueffectbeoordeling. Rechtstreekse werking van richtlijnen in d)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 115, Jan 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 187, (Richtlijnconforme interpretatie, IPPC-richtlijn, art 8.11 Wm)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 187, Apr 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 22, (Onvolledige aanvraag; niet-tijdige besluitvorming; door Europese verordening - EVOA - geharmoniseerde procedure)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 22, Oct 29, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 227, (Moratorium op vergunningverlening Wbr op basis van beleidsregels)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 227, Jul 14, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 23, (Onvolledige aanvraag. Niet-tijdige besluitvorming. Door Europese verordening geharmoniseerde procedure.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 23, Oct 29, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 253, (Doorzending verzoek om handhaving is besluit, gelet op oordeel omtrent bevoegdheid)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 253, May 14, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 338, (Richtlijn conforme interpretatie Wms; gmo)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 338, Jul 28, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 384, (Onderzoeksplicht, voorzorgsbeginsel - kokkelvissers)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 384, Sep 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 44, (Onverbindendheid instructie-AMvB met betrekking tot bevoegdheid voor nadere eisen; Beperking van uitvoer en Gemeenschapsrecht)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 44, Nov 26, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

National Environmental Legislation and the International Dimension

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, In : IHDP Update. 2, p. 4-5

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Risicobeheer, milieuvergunningen en de rechtspraak van de Nederlandse Raad van State 'Koersen in de mist, wie staat er aan het roer?'

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, Risico en Voorzorg in de Rechtsmaatschappij. Calster, G. V. & Vos, E. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 113-136

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

WRR rapport: Naar nieuwe wegen in het milieubeleid (rapporten aan de regering, nr. 67)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, In : Milieu & Recht. p. 365-366

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewAcademic

2003

De (bewegende) contouren van het Nederlands ruimtelijke ordeningsrecht

Peeters, M. G. W. M., Seerden, R. J. G. H. & Rongen, M. J. G. M., 1 Jan 2003, In : TROS. p. 229-248

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Het voorzorgsbeginsel in het Nederlandse milieurecht

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, Juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel: mogelijkheden en grenzen. Faure, M. G. & Vos, E. I. L. (eds.). Den Haag: Gezondheidsraad, p. 187-234

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Hoofdstukken 1, 5, 8

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, Buitenlandse inspiratie voor de wet milieubeheer: advies van de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer over een onderzoek naar integratie van milieuwetgeving in enkele andere EU-lidstaten en de inspiratie daaruit voor de wet milieubeheer. Den Haag: Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer, p. 87-102-150-173

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

JB 2003, , (Aanvulling: APV-vergunning voor circus; intrekking; zorgvuldigheid, MKZ)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, Jun 11, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, , ('Algemene' nadere eis, lozingenbesluit open teelt en veehouderij)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, May 14, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 105 en 106, (Oprichtingsvergunning en veranderingsvergunning voor pluimverbrandingscentrale annex energiecentrale: goedkeuring van rechtswege op basis van vergunni)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 105 en 106, Mar 05, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 127, (Voorzorgsbeginsel; handhaving vergunning)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 127, Mar 18, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 141, (Windpark in Noordzee; planologische kernbeslissing; concrete beleidsbeslissing; verstrijken geldigheidsduur PKB, onzeker risico)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 141, Apr 09, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 187, (Veiligheidsrapport; oordeel daaromtrent is geen besluit)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 187, May 28, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 189, (Besluit: verzoek om handhaving; informatieve mededelingen; bevoegdheid; rioleringsplan en overstort)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 189, May 28, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 33, (Bestemmingsplan Swalmen inzake A-73 Zuid; SGR, EHS, PES, Verdrag van Bern, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 33, Nov 13, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 346, (Goedkeuring bestemmingsplan. Habitatrichtlijn, hamsters.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 346, Oct 29, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 4, (Aanwijzingsbesluit Schiphol; belanghebbende)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 4, Oct 16, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, 65, (Inwerkingtreding bestuurlijke dwangsom; formele rechtskracht)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, No. 65, Jan 24, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Legal feasibility of emissions trading: learning points from emissions trading for ozone-depleting substances

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, The Role of Institutions and Instruments to Control Global Change. Faure, M. & Gupta, J. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 147-170

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Netherlands

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2003, Vers un nouveau droit de l'environnement?. Limoges: Centre international de Droit Compare de l'Environnement, p. 491-504

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

8 Downloads (Pure)

Op zoek naar kwaliteit. Een onderzoek naar de toepassing en operationalisering van wetgevingskwaliteitseisen.

Klosse, S., Peeters, M. G. W. M. & Verhey, L. F. M., 1 Jan 2003, Den Haag: Sdu Uitgevers. 283 p. (Publiekrechtelijke Reeks Universiteit Maastricht; No. 12).

Research output: Book/ReportBookAcademic

2002

Actualisatie van het losbladig en artikelsgewijs commentaar op de artikelen 8.1-8.3; 8.5-8.7 (aanvulling 25)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, Commentaar wet milieubeheer. Bakx, R. C. & Drupsteen, T. G. (eds.). Den Haag

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Actualisering artikelsgewijs commentaar art. 1.1a Wm

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, Commentaar Wet milieubeheer. Bakx, R. C., Drupsteen, T. G., Gilhuis, P. C. & Michiels, F. C. M. A. (eds.). 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie bv

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingProfessional

Actualisering artikelsgewijs commentaar art. 1.1 Wm

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, Commentaar Wet milieubeheer. Bakx, R. C., Drupsteen, T. G., Gilhuis, P. C. & Michiels, F. C. M. A. (eds.). 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie bv

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingProfessional

Een EU-markt voor broeikasgasemissierechten

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, In : Milieu & Recht. 7/8, p. 189-196

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Inventarisatie van de juridische aspecten van verhandelbare emissierechten voor CO2

Faure, M. G., Grimeaud, D. J. & Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, Den Haag: Commissie CO2 Handel.

Research output: Book/ReportReportProfessional

JB 2002, , (Proefboring Biesbosch, belanghebbende)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 121, (Proefboring Waddenzee, voorzorgbeginsel; belangenafweging)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 121, Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 122, (Belanghebbende. Bestuursorgaan.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 122, Mar 20, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 178, (Besluitbegrip.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 178, May 08, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 179, (Besluit)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 179, May 22, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 185, (Revisievergunning. Vergunningplicht en IPPC-richtlijn.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 185, May 15, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 206, (Bestuursdwang, preventief.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 206, Jun 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 206, (Preventieve bestuursdwang; Sandrien; Evoa)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 206, Jun 19, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 226, (Beleidsvrijheid bij buiten behandeling laten bouwvergunningsaanvraag)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 226, Jun 19, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 262, (Veiling etherfrequenties; afwijzing van verzoek om een b.a.s.)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 262, Jul 24, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 267, (Wbb, bestuursdwang en zorgplicht)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 267, Jun 05, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 296, (Openbaarmaking rapport; deskundigenrapport)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 296, Aug 14, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2002, 344, (Besluit; mededeling op grond van Bhhv is op rechtsgevolg gericht; milieuvergunning niet uitsluitend bewijs in kader van Bhhb)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2002, No. 344, Sep 05, 2002. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional