1992 …2020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2007

EU Climate Change Policy: Critical Issues and Challenges for the future

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, International Yearbook of Environmental Law. Fauchald, O. K. & Hunter, D. (eds.). Vol. 16. p. 179-210

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Het beoordelingskader van de IPPC-richtlijn, Implementatie, interpretatie en toepassing

Oosterhuis, F., Uylenburg, R. & Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, Anrhem: Structurele Evaluatie Milieuwetgeving (99 p.). 99 p. (STEM publicatie; No. 2007/1).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

Hooggerechtshof keert het tij

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, In : Milieu & Recht. 5, p. 261

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

JB 2007, , ()

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, Jan 01, 2007. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Onzekere risico's. Deel 3: Buitenlandse inspiratie voor besluitvorming in Nederland

Peeters, M. G. W. M., Niessen, N. J. A. P. B. & Huitema, D., 1 Jan 2007, Arnhem: Structurele Evaluatie Milieuwetgeving (112 p.). 112 p. (STEM publicatie; No. 2006/5).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

Review of: Environmental liability in the EU. The 2004 Directive compared with US and Member State Law

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2007, In : Milieu & Recht. 1, p. 26-27

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewAcademic

2006

Bijdrage aan de startnotitie evaluatie emissiehandel: Juridisch deel

Peeters, M. G. W. M. & Oosterhuis, F., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 54 p. (STEM publicatie; No. 2006/1).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
106 Downloads (Pure)

Broeikasgasemissiehandel in de EU: prille ervaringen met dit unieke instrument

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Grensoverschrijdend recht. Faure, M. & Peeters, M. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 346 + xxii (Ius Commune Europaeum; No. 58).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Concluderende samenvatting

Faure, M. G. & Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Grensoverschrijdend recht. Faure, M. & Peeters, M. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 346 + xxii (Ius Commune Europaeum; No. 58).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

De verdeling van broeikasgasemissierechten in de EU bezien in het licht van concurrentieverhoudingen

Peeters, M. G. W. M. & Oosterhuis, F., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 88 p. (STEM publicatie; No. 2005/7).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
91 Downloads (Pure)

Economic Instruments: suited to developing countries?

Faure, M. G., Peeters, M. G. W. M. & Wibisana, A., 1 Jan 2006, Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian Experience. Faure, M. & Niessen, N. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 337 + xv

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

6 Citations (Scopus)

Elaborating on integration of environmental legislation: the case of Indonesia

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian Experience. Faure, M. & Niessen, N. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 92-126

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Enforcement of the EU greenhouse gas emissions trading scheme

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives. Peeters, M. & Deketelaere, K. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 169-187 334 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

9 Citations (Scopus)

EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives

Peeters, M. G. W. M. & Deketelaere, K., 1 Jan 2006, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 334 p.

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

Europees klimaatbeleid: verplichtingen, bevoegdheden, maatregelen en verantwoording

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Preadvies voor de Vereniging voor Milieurecht. Den Haag: Boom Juridisch, p. 51-92

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Evaluatie van het Besluit financiële zekerheid. Kwalitatieve ervaringen 2003-2006

Peeters, M. G. W. M., van der Woerd, F. & in de Braek, G., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
95 Downloads (Pure)

Financial security obligations to prevent orphan damage: some preliminary experiences from the Netherlands

Peeters, M. G. W. M. & van der Woerd, F., 1 Jan 2006, In : Environmental Liability. 14, 6, p. 217-225

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Grensoverschrijdend recht

Faure, M. G. & Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Antwerpen: Intersentia. 346 p. (Ius Commune Europaeum; No. 58).

Research output: Book/ReportBook editingOther research output

Het voorzorgsbeginsel en de rechtsvormende taak van de (Nederlandse) bestuursrechter

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Het bestuursrecht beschermd. Liber Amicorum prof.mr. F.A.M. Stroink. Heringa, A. W., Jansen, A. M. L., Linden, E. C. H. J. V. D. & Verhey, L. F. M. (eds.). Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 185-198

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding op het preadvies: Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Preadvies voor de Vereniging voor Milieurecht. Den Haag: Boom Juridisch, p. 17-26

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

JB 2006, , (Gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving: onzelfstandig begrip (inrichting))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Apr 21, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Hangende het beroep ingebracht onderzoek: in stand laten rechtsgevolgen besluit; besluit luchtkwaliteit))

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Dec 14, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Import en gebruik mossel en oesterzaad: vrij verkeer van goederen en habitatrichtlijn (voorrang habitatrichtlijnregime: onderzoek naar significante ge)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Mar 22, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Ontheffing voor zoeken en rapen kievitseieren; rechtstreekse werking; voorzorgsbeginsel)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Dec 07, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Key challenges of EU climate change policy: competences, measures and compliance

Peeters, M. G. W. M. & Deketelaere, K., 1 Jan 2006, EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives. Peeters, M. & Deketelaere, K. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 3-21 334 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

4 Citations (Scopus)

Onzekere milieurisico's. Een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere milieurisico's door de wetgever, het bestuur en de rechter. Deel 2: Praktijkonderzoek (STEM-project)

Peeters, M. G. W. M., van Ballegooie, F., in de Braek, G. & van der Grijp, N., 1 Jan 2006, Den Haag: Ministerie van VROM. 88 p. (STEM publicatie; No. 2005/5).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
101 Downloads (Pure)

Saldering en marktwerking in het luchtkwaliteitsbeleid van de VS: een inspiratiebron voor Nederland en de EU

Peeters, M. G. W. M. & Amorij, S., 1 Jan 2006, In : Milieu & Recht. 5, p. 285-290

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Woord vooraf

Faure, M. G. & Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2006, Grensoverschrijdend recht. Faure, M. & Peeters, M. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 346 + xxii (Ius Commune Europaeum; No. 58).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2005

Artikelsgewijs Commentaar op: Hoofdstuk 16 (2005), inleiding en commentaar tot en met 16.22.

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, Commentaar Wet milieubeheer. Bakx, R. C., Drupsteen, T. G., Gilhuis, P. C. & Michiels, F. C. M. A. (eds.). Den Haag: Elsevier Juridisch, p. WMB33-65

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Book review : Global Warning: The Complete Briefing

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, The Yearbook of European Environmental Law. Etty, T. F. M., Somsen, H., Heyvaert, V., Lee, M. & Kramer, L. (eds.). Oxford: Oxford University Press, 382 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Broeikasgasemissiehandel in de Wet Milieubeheer: een introductie op dit groene instrument

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, In : Tijdschrift voor Omgevingsrecht. 2005-3, p. 83-91

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid. Een verkenning naar de bevoegde instantie(s) in Nederland

Faure, M. G., Peeters, M. G. W. M. & Huitema, P., 1 Jan 2005, Arnhem: Ministerie van VROM. (STEM publicatie; No. 2005/1).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
122 Downloads (Pure)

JB 2005, 200304823/1, (Kernenergiewet; kennisgevingsplicht omwonenden, art. 13.4 Wm)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200304823/1, Oct 27, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 200308882/1, (In acht nemen van luchtkwaliteitsnormen; onderzoek gebrekkig en aanvullend onderzoek niet toelaatbaar)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200308882/1, Feb 16, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 200403464/1, (bevoegdhedengeschil)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200403464/1, Jan 19, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 200406939/2, (emissiehandel;nationaal toewijzingsplan; besluitbegrip)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 200406939/2, Dec 29, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 20040926/1, (toewijzingsbesluit broeikasgasrechten)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 20040926/1, Sep 09, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, 20040926/1, (Tussenuitspraak; Toewijzingsbesluit broeikasgasrechten; Collectieve belangen; Exceptieve toetsing; Inrichtingbegrip)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, No. 20040926/1, Apr 08, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

Onzekere milieurisico's. Een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere milieurisico's door de wetgever, bestuur en de rechter. Deel 1: inleidend rapport

Peeters, M. G. W. M., in de Braek, D. & Huitema, D., 1 Jan 2005, Arnhem: Ministerie van VROM. (STEM publicatie; No. 2005/2).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
92 Downloads (Pure)

The concept of precaution as shaped by the courts

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, Judicial lawmaking and Administrative Law. Stroink, F. & Linden, V. D. E. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 57-80 (Ius Commune Europeaum; No. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

The Netherlands

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, In : Environmental Liability. 13, 2, p. 25-27

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

The Netherlands

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2005, In : Environmental Liability. 13, 4, p. 56-58

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Zicht op wetgevingskwaliteit. Een onderzoek naar de wetgevingsadvisering van de Raad van State

Broeksteeg, J. L. W., Hardy, E. M. J., Klosse, S., Peeters, M. G. W. M. & Verhey, L. F. M., 1 Jan 2005, Den Haag/Meppel: Boom Juridisch. 560 p. (WODC-reeks Onderzoek en beleid; No. 233).

Research output: Book/ReportBookAcademic

2004

Emissiehandel, reactie vanuit de wetenschap

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, Emissiehandel, Vereniging voor milieurecht, Verslag van de 81e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 18-09-2003. Brenk, F. V., Klein Lankhorst, H., Mensink, M. & Peeters, M. (eds.). Utrecht: Boom Juridisch, p. 37-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Emissions Trading: A Matter of Learning and Earning

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, In : Studies of the Environmental Law Network International. 2, p. 12-19

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

JB 2004, 109, (Vordering tot uitvoering wetgeving; Niet uitvoerbare norm; bewijslast eisende partij)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 109, Feb 04, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 115, (beroep van particulier jegens overheid op rechtstreekse werking richtlijnen in driehoekssituaties mogelijk ook al wordt derde hierdoor benadeeld)

Peeters, M. G. W. M., 1 Jan 2004, No. 115, Jan 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional