No photo of Eveline Linden

Eveline van der Linden

Mr.

19982015

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Case note
2006

JB 2006, , (Belanghebbende; - afgeleid belang)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Feb 08, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Besluit; - rechtsgevolg. Motivering; - nader. Rechtsgevolgen; - in stand laten)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Sep 18, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Bezwaar; - gronden)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Mar 17, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Gebod van non-refoulement. Vreemdelingenbewaring. Presentatie; - hangende beroepsprocedure)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Apr 05, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Inschrijving GBA van gelegaliseerd document. Zorgvuldigheid. Informatieplicht)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Jan 25, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Koppelingsbeginsel; - buiten toepassing laten. Internationaal recht; - invloed op nationale wet. Rechtmatig verblijf; - kinderen)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Jan 24, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Procesorde. Nadere stukken)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Jul 05, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Restfunctie, omvang. Onrechtmatige daad)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Nov 11, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Schorsing - onderzoek ter zitting. Sluiting; - onderzoek. Toestemmingsvereiste, Fair trial)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Jan 17, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Termijn; - ter post bezorging. Termijn; - frankeermachine)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Feb 01, 2006. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2006, , (Weigering melkquotum. Geen gebondenheid aan stellingen in bestuurlijke procedure. Prejudiciële vragen)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2006, Oct 14, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2005

JB 2005, , (Aanvraag; buiten behandeling stellen. Bezwaar; - prematuur)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Mar 02, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Aanvraag; - herhaalde. Aanvraag; - nieuwe is herhaalde. Aanvraag; - ruim begrip herhaalde.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Sep 14, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Aanvrager. Belanghebbende. Besluit)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, May 13, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Beslissing op bezwaar; - mandaat. Mandaat; - burgemeestersmandaat)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Jan 05, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Beslistermijn; ontbreken wettelijk bepaalde. Beslistermijn; - toepassing van art. 6:2 sub b Awb)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, May 24, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Besluit; - aanvraag)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Nov 19, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Besluit. Aanvraag. Ambtshalve beslissen. Fair play. Eenmalige regeling. Motivering. Rechtsmiddelenverwijzing)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Sep 30, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Bezwaarschrift; - brief geldt als. Bezwaartermijn)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Jan 19, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Koppelingsbeginsel; - zeer dringende redenen. Bijstandsverlening; - tbv minderjarige kinderen van niet-rechthebbende ouders)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Aug 08, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Naturalisatie. Aanvraag; - buitenbehandeling laten)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, May 11, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Omvang geding; - na terugwijzing)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Mar 23, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Onverschuldigde betaling. Onrechtmatige daad. Onverbindende regeling. Formele rechtskracht. Besluit; - factuur)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Feb 18, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Openbaarmaking; - weigering. Misbruik van recht. Kwade trouw.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Apr 13, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Partij; van rechtswege. Belanghebbende)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Feb 09, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Toetsingskader; - ex art. 8:69 Awb. Uitspraak; - rechtskracht)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Jul 13, 2005. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2005, , (Trechterwerking. Ultra petita)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2005, Nov 24, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2004

JB 2004, 137, (Verzoek terug te komen van. Besluit; - ambsthalve. Niet tijdig nemen van besluit op bezwaar. Beroepstermijn.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 137, Feb 19, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 154, (Aanvraag; - herhaalde. Besluit; - terugkomen van.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 154, Mar 03, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 155, (Beleidsregel; - besluit tot vaststelling)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 155, Mar 03, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 170, (Beslistermijn; - na rechterlijk oordeel tot opnieuw beslissen. Beslistermijn; - redelijk. Beslistermijn; - acht weken.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 170, Feb 10, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 196, (Griffierecht; - prohibitief tarief. Toegang tot de rechter; strijd met.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 196, Mar 10, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 202, (Formele rechtskracht; -uitzondering op. Formele rechtskracht; - met voldoende waarborgen omklede rechtsgang. Horen; - afzien van getuigen en deskundig)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 202, May 07, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 22, (Uitspraak, dictum)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 22, Nov 25, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 247, (Besluit. Bedenkingentermijn. Voornemen tot besluitvorming. Bekendmaking)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 247, May 06, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 273, (Zitting; - heropenen onderzoek ter. Onbevoegdheid; - rechtbank.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 273, May 28, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 29, (Verzoek terugkomen van. Ambtshalve besluit. Herhaalde aanvraag. Toetsingsnorm.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 29, Nov 06, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 29, (Verzoek terug te komen. Herhaalde aanvraag. Toetsingskader. Kennelijke onjuistheid.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 29, Dec 04, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 29, (Verzoek terug te komen van. Ambtshalve besluit. Herhaalde aanvraag. Duuraansprakenjurisprudentie. Intrekking WAO-uitkering.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 29, Dec 12, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 323, (Beroepschrift; - eisen Beroepschrift; - naam)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 323, Aug 05, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 39, (Gelijkheidsbeginsel, Koppelingswet.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 39, Nov 26, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 40, (Stilzitten, door het bestuur. Stilzitten, na rechterlijke uitspraak. Onafhankelijke rechtspraak, uitvoering daarvan. Uitspraakbevoegdheden.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 40, Oct 30, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 54, (Toetsing; - terughoudend. Toetsing; - vol. Toetsing; - effectief rechtsmiddel)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 54, Dec 11, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 55, (Zitting; - uitnodiging voor.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 55, Dec 11, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 56, (Uitspraak; - fax. Uitspraak; - bevel tot wijziging tenuitvoerlegging. Competentie; - absoluut.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 56, Dec 12, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 60, (Zitting; - uitnodiging voor.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 60, Dec 24, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 65, (Verificatierapport. Vertrouwensadvocaat. Zorgvuldigheidsbeginsel.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 65, Dec 12, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2004, 87, (Besluit; - aanvraag. Besluit; - bestuurlijk rechtsoordeel. Aanvraag; - vereisten voor. Aanvraag; - besluit.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2004, No. 87, Jan 16, 2004. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

2003

JB 2003, , (Verweerschrift; -termijn indienen. Stukken; - termijn indienen. Verweerschrift; -stukken.)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2003, Sep 18, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional

JB 2003, , (Vrijwarende werking)

van der Linden, E. C. H. J., 1 Jan 2003, Sep 12, 2003. (Jurisprudentie Bestuursrecht; No. 222455).

Research output: Case note: moved to Contribution to journal; case noteCase noteProfessional